199 Sa Paggising Ko sa Pagkalito

1

Nakikita kong nagpapakita ang Salita sa laman at ginawa nang bago ng Diyos ang langit at lupa,

na dahilan ng pagwawakas ng anim na milenya ng hirap at pagkabalisa.

Ipinapahayag ng Diyos na nagkatawang-tao ang katotohanan, na naghahatid ng liwanag sa sangkatauhan.

Ang gawain ng Diyos upang maperpekto ang tao ay minsan lang mangyayari sa buhay, napakapalad ko.

Ang Kanyang salita ay nagbubunyag, humahatol, kumakastigo at naglalantad sa tiwaling disposisyon ng tao.

Nalaman ko sa wakas na nawalan ng konsensya ang mga tao dahil sa katiwalian ni Satanas.

Ipinakikitang mas malinis sila kaysa sa iba, paimbabaw na nagsasalita tungkol sa moralidad, samantalang ang totoo ay matagal nang nawala sa kanila ang pagkamakatao.

Pinagpaplanuhan at kinakalaban ang bawat isa para sa katanyagan at pakinabang, namumuhay sila sa kasalanan.

2

Ang makasalanang puso ng tao ay masyadong tiwali para pagmasdan.

Kusang tinitiwali at dinudumihan ang kanilang sarili, sila’y wala talagang pagmamahal sa sarili.

Saan nila mahahanap ang kanilang huling hibla ng integridad at dignidad?

Ang puso ng tao’y masyadong liko at mapanlinlang, at ang tao’y di marapat na lumapit sa harap ng Diyos.

May pusong nababahala, at may pangamba at pighati, isinusuko ko ang buong pagkatao ko sa Kanya.

Napapabuntong-hininga ako dahil ngayon ko lang nalaman kung gaano kahirap ang maging tao.

Masyado akong natiwali at hindi maililigtas nang hindi sumasailalim sa paghatol at pagdadalisay.

Nagigising ako sa makapal na hamog, masyadong nahihiyang tingnan ang mukha ng Diyos.

Naliliwanagan ng paghatol, sabay-sabay kong nalalaman kung paano maging tao.

Ang katotohanan at buhay ay hindi dumating nang madali, lahat ay kabaitan ng Diyos.

Nalalaman ang kariktan ng Diyos, lalo pang napukaw ang aking pagmamahal sa Kanya.

Nawa’y dumanas ako ng pagpipino at maging malinis upang tunay kong mahalin at bigyang-kasiyahan ang Diyos.

Sinundan: 198 Ang Pagtanggap sa Katotohanan ay Pagiging Matalinong Dalaga

Sumunod: 200 Nailigtas Ako ng Paghatol ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito