Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

931 Ibaling Mo ang Puso Mo sa Diyos Upang Madama ang Pagiging Kaibig-ibig Niya

1 Kung kaya mong isagawa ang katotohanan sa kaluguran ng Diyos, babaling ang puso mo sa Diyos. Habang mas nananalangin ka sa Diyos at nakikipagniig sa Diyos, mas lalo mong matutuklasan kung ano ang kaibig-ibig tungkol sa Kanya. Kung, sa kaloob-looban mo, tunay kang handang palugurin ang Diyos, ipapatong Niya ang pasanin Niya sa iyo, at magkakamit ka noon ng mas higit na pagkaramdam ng Kanyang labis na pagiging kaibig-ibig. Bibigyan ka nito ng kakayahang mahalin ang Diyos nang buong puso mo, at madarama mo sa kaloob-looban mo na Siya ay lubhang kaibig-ibig. Kapag kaya mo nang mahalin nang tapat ang Diyos, lalo’t lalo mong madarama ang pagiging kaibig-ibig Niya—pati na rin ang pagiging karapat-dapat Niya sa pagmamahal ng tao—at magagawa mo noong maging handang magpasakop sa Kanya at sambahin Siya.

2 Sa sandaling iyon, magagawa mong magpausbong ng paghanga sa Diyos mula sa kaibuturan ng puso mo; nanaisin mong umawit ng papuri Niya at gawaran Siya ng mga papuri ng pasasalamat. Habang pinaparangalan mo Siya mula sa kaibuturan mo, walang makakapigil sa iyo. Kapag naramdaman mo kung gaano sadyang kaibig-ibig ang Diyos, ang pasasalamat at paghanga mo sa Kanya ay lalago nang lalago, at pagkatapos ay mababawasan nang mababawasan ang mga pagkaunawa at maling pag-iisip mo tungkol sa Kanya; hindi na noon magkakaroon si Satanas ng mga pagkakataong gumawa sa iyo. Kapag umabot ka na sa puntong ito, lubos ka nang nakalaya mula sa impluwensya ng kamatayan ni Satanas, at magiging ganap na napakawalan at malaya na ang puso mo.

—mula sa pagbabahagi ng Diyos

Sinundan:Humahantong ang Isang Normal na Kalagayan sa Mabilis na Paglago sa Buhay

Sumunod:Hangarin Mong Maging Isang Taong Tunay na Sumasamba sa Diyos

Kaugnay na Content