Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

5 Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita

Bilis

5 Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita

I

Makapangyarihang D'yos

naibunyag mal'walhati N'yang katawan sa publiko.

Banal N'yang katawan nagpakita;

S'ya ay Diyos Mismo: Diyos na lubusang totoo.

Mundo'y nagbagong lahat, gayundin ang katawang-tao.

S'ya'y nagbagong-anyo upang maging Persona ng D'yos,

may ginintuang korona sa ulo,

puting balabal sa katawan N'ya,

ginintuang sinturon sa dibdib N'ya.

Lahat ng bagay sa mundo'y tuntungan N'ya,

parang liyab ng apoy ang mga mata N'ya,

magkabilang-talim na tabak tangay N'ya,

pitong bit'win sa kanang kamay N'ya.

Daan ng kaharia'y walang-hanggana't maliwanag,

l'walhati ng D'yos tumataas, sumisikat.

Mga bundok nagsasaya't katubiga'y nagbubunyi;

araw, b'wan, mga bit'win lahat umiikot,

nakapilang maayos sa tanging totoong Diyos,

na tumupad sa anim-na-libong-taong planong pamamahala,

at nagbabalik ng matagumpay!

II

Bawa't isa'y sumasayaw, lumulundag sa tuwa,

pagpalakpak sa D'yos.

Ang totoong Makapangyarihang D'yos!

Sa mal'wal'hating trono N'ya'y nakaluklok!

Kaya tayo'y magsiawit ng papuri sa Banal Niyang ngalan!

Watawat ng tagumpay ng Makapangyarihan nakataas na matayog,

maringal sa Bundok Sion!

Mga bansa'y nagsasaya, mga bayan saanman,

nag-aawitang malakas at malinaw!

Bundok Sion nagbubunyi, l'walhati ng D'yos nangingibabaw!

Di ko kailanman pinangarap S'ya'y makatagpo,

nguni't ngayo'y nakamtan.

Kaharap S'ya araw-araw,

kinakausap ko't nilalantad puso ko sa Kanya.

Sa Kanya galing pagkain ko't inumin, tustos N'ya lahat ng bagay.

Buhay, salita't gawa, at aking isipan,

L'walhati N'ya'y sumisikat habang nangunguna sa paghakbang.

Kung alinmang puso susuway, paghatol ay agad na nariyan.

III

Kumakai't namumuhay kasama ng D'yos;

nasis'yahang naglalakad, D'yos ko'y kaagapay.

Tanggap l'walhati N'ya't pagpapala,

naghaharing kasama N'ya sa Kanyang kaharian.

Kaysaya-saya! At kaytamis-tamis!

Kaharap bawa't araw, S'ya'y nangungusap sa amin.

Kausap namin S'ya, naliliwanagan araw-araw,

at may bagong nakikita bawa't bagong araw.

Buksan mga mata n'yong espirituwal,

hayag mga hiwagang espirituwal ng D'yos!

Pamumuhay ng banal ay malaya.

Halina, h'wag pigilan inyong mga paa.

Sumulong nang sumulong nang mauna,

kamangha-manghang dalisay na buhay nasa unahan.

Di sapat ang tumikim lamang, manatiling tumatakbo sa D'yos.

Lahat-nakapaloob at masagana,

lahat nating kulang nasa kamay N'ya.

Magtulungang masigasig, pumasok sa Kanya, at buhay ay maiiba.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian

Sumunod:Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran

Baka Gusto Mo Rin