Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

63 Nagpapasalamat sa Pag-ibig ng Diyos

Sino ang ipinahahayag ang katotohanan,

ibinubunyag ang pag-ibig ng Diyos,

ginagawa ang tao na makakita ng pag-asa?

Sino ang gumagawa ng gawain

ng paghatol ng mga huling araw,

dinadala ang daan ng buhay na walang-hanggan?

Ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao

ay nagsasanhi na mayanig ang buong mundo.

Itinataas kami sa harap ng trono ng Diyos

at dumadalo kami sa piging ng Cordero.

Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay na tunay.

Na matatamo natin ang Kanyang paghatol

ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya.

Para sa ibinibigay ng Diyos na katotohanan at buhay,

magpapasalamat tayo at magpupuri tayo.

Hahanapin natin ang katotohanan,

gagawin nang mabuti ang mga tungkulin,

sa gayon masusuklian natin ang pag-ibig ng Diyos.

Tinatamasa natin ang mga salita ng Diyos;

nakakakuha tayo ng maraming katotohanan.

Sa pagdanas ng mga salita ng Diyos,

nararanasan natin kung paano sila hinahatulan,

malinaw nating nakikita ang katiwalian ng sangkatauhan.

Dumaan na tayo sa paghatol at mga pagsubok;

dinalisay ang ating katiwalian.

Nakakamit natin ang katotohanan, nakakamit ang buhay,

at nabubuhay tayo na parang mga bagong tao.

Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay na tunay.

Na matatamo natin ang Kanyang paghatol

ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya.

Para sa ibinibigay ng Diyos na katotohanan at buhay,

magpapasalamat tayo at magpupuri tayo.

Hahanapin natin ang katotohanan,

gagawin nang mabuti ang mga tungkulin,

sa gayon masusuklian natin ang pag-ibig ng Diyos.

Sino ang naglalakad sa tabi natin,

gumagabay sa atin sa mahihirap na panahon?

Sino ang umaakay sa atin na may mga salita

upang matalo si Satanas,

upang talunin ang malaking pulang dragon?

Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos

ay nagbibigay sa atin ng lakas,

upang tayo ay makakatayo sa mga oras ng kahirapan,

kasama ng Diyos maaari tayong magtagumpay.

Tumutulong sa atin ang mga salita ng Diyos

na makawala mula sa mga tanikala ni Satanas.

At personal nating naramdaman

ang awtoridad ng mga salita ng Diyos,

ang walang-kapantay nitong kapangyarihan.

At pagkakita sa pagiging kaibig-ibig ng Diyos,

minamahal natin Siya at nagpapatotoo tayo.

Dahil walang takot sa panganib,

ipinapalaganap natin ang ebanghelyo ng kaharian.

Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay na tunay.

Na matatamo natin ang Kanyang paghatol

ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya.

Para sa ibinibigay ng Diyos na katotohanan at buhay,

magpapasalamat tayo at magpupuri tayo.

Hahanapin natin ang katotohanan,

gagawin nang mabuti ang mga tungkulin,

sa gayon masusuklian natin ang pag-ibig ng Diyos.

Sinundan:Malugod na Pagtanggap sa Iyong Nakangiting Mukhang Nagpapakita sa Akin

Sumunod:Napakasaya ng Paniniwala sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin