259 Walang Mga Pagsisisi o Hinaing sa Pagmamahal sa Diyos

1 O Diyos! Mapalad ako na nakilala Ka na sa buhay na ito at tinatanggap ang mga salita Mo bilang buhay ko. Lahat ng sinasabi Mo, bawat pagbigkas na ginagawa Mo ay umaantig sa puso ko. Ikaw lamang ang nagmamalasakit sa buhay ko, ang sinabi Mo ay nagpaunawa sa akin ng katotohanan. Hinahatulan at inilalantad ng mga salita Mo ang aking katiwalian at pagka-mapanghimagsik. Ako ay lubusang kumbinsido at nagpapatirapa sa harap Mo. Sa pamamagitan ng mga pagsubok ay inilalantad at nililinis Mo ang aking masamang disposisyon, nauunawaan ko ang Iyong mga taimtim na intensyon. Tinatabasan at pinakikitunguhan Mo rin ang aking motibasyon para makamit ang mga pagpapala sa pamamagitan ng pananampalataya; sa wakas ay natutuhan ko kung paano manalig sa Diyos. Napakarami na ang nakamtan ko sa pamamagitan ng Iyong mga salita, sa pagsailalim sa Iyong gawain ay nakamtan ko na ang pagbabago. Handa akong isakripisyo ang lahat at gugulin ang sarili para sa Iyo, para matupad ang aking tungkulin na suklian ang Iyong pag-ibig.

2 O Diyos! Dumating Ka na sa daigdig, mapagpakumbaba at natatago, ipinapahayag ang mga salitang nagkakaloob ng katotohanan at buhay sa tao. Nagdurusa Ka ng paninirang-puri ng mga makamundong tao, pagtugis at pag-uusig ng CCP, at maging ang aming mga maling pagkakaunawa at mga reklamo. Sino ang tunay na nakauunawa ng puso Mo? Sino ang maaaring makibahagi sa mga kalungkutan at kagalakan Mo? Napakaraming pagpapahiya ang nabata Mo na nang walang-kibo, nagsasalita at gumagawa pa rin, ginagawa ang lahat para iligtas ang sangkatauhan. Pinalambot ng pag-big Mo ang aking manhid na puso. Paano pa ako muling magiging mapanghimagsik o negatibo? Bagamam marami pa rin akong mga pagkukulang, dapat kong ibigay ang aking buong lakas para palaganapin ang Iyong pangalan at magpatotoo para sa Iyo. Mamahalin Kita at ilalaan ang aking buong buhay sa Iyo, gagawin ko ang kalooban Mo para maluwalhati Ka. Wala akong magiging mga pagsisisi o hinaing sa pagmamahal sa Iyo ng buong buhay ko, nais ko na maaliw ang puso Mo.

Sinundan: 258 Palaging nasa Isip Ko ang Pagiging Kaibig-ibig ng Diyos

Sumunod: 260 Pananabik sa Makapangyarihang Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito