Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

60 Pumupuri at Umaawit sa Diyos Magpakailanman

I

Nagkatawang-tao ang Diyos, lumitaw sa China,

ipinapahayag ang katotohanan upang husgahan at linisin ang buong sangkatauhan.

Nagdulot Siya ng kaligtasan.

Dumating ang mga tao mula sa lahat ng bansa upang magbunyi.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

Hindi natin kailanman napanagimpang masilayan ang mukha ng Diyos.

Ang paghatol at mga pagsubok na ibinibigay Niya ay naglilinis sa atin at kumukumpleto sa atin.

Nabago na ngayon ang ating disposisyon sa buhay.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

Ipinapakita ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang kanyang pagkamakapangyarihan,

nasakop ang ating mga puso, dinadala sa atin ang tunay na buhay.

Tinatamasa natin lahat ng pag-ibig na tinatanggap natin mula sa Kanya.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

II

Gaano kapalad at pinagpala tayo para humarap sa ating Diyos.

Tinatanggap ang Kanyang paghatol, ginawa Niya tayong perpekto.

Itinakda Niya ito, at yumuyuko tayo sa pagsamba.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

Nahaharap tayo sa Kanya araw-araw.

Kinakastigo tayo ng Kanyang mga salita at hinahatulan tayo ng Kanyang mga salita.

Nakikita natin ang ating katiwalian, ginagawa tayong bago ng Kanyang gawa.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

Nalalasahan natin ang Kanyang kaligtasan. Nararanasan natin ang Kanyang mga salita.

Nakakamit natin ang katotohanan at nalalamang makatwiran at banal Siya.

Si Cristo sa mga huling araw ang naghatid sa atin ng buhay na walang hanggan.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

III

Hinahatulan at nililinis tayong lahat ng mga salita ng Diyos.

Nagawa na ang mananaig. Nakamit Niya ang dakilang luwalhati.

Naipakita ang Kanyang pagkamakapangyarihan, nabunyag ang Kanyang karunungan.

Pinupuri at inaawit natin ang Kanyang pangalan magpakailanman.

Makapangyarihang Diyos, pinupuri at dinadakila namin ang banal na pangalan Mo.

Sumasayaw at umaawit ng bagong mga awit lahat ng tao, at pinupuri ng lahat ng bansa ang Diyos.

Narito sa daigdig ang kaharian ng Diyos. Pumunta tayo at luwalhatiin ang Diyos.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

Pinupuri at inaawit ang Kanyang pangalan magpakailanman.

Sinundan:Ang Buong Sansinukob Ay Dumadagundong sa Papuri sa Diyos

Sumunod:Malugod na Pagtanggap sa Iyong Nakangiting Mukhang Nagpapakita sa Akin

Baka Gusto Mo Rin