Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

138 Desididong Manatiling Lubusang Tapat sa Diyos

1 Lubusan akong tiniwali at winasak ni Satanas, hinangad ko ang katanyagan at kayamanan at namuhay sa kasalanan. Iyon ay bawat tao para sa kanyang sarili at ang diyablo ang nasa pinakahulihan, wala akong pakialam sa konsensya o moralidad. Naawa sa akin ang Diyos at itinaas ako, at iniligtas Niya ako mula sa masamang daigdig. Tinulutan ako ng paghatol at paglalantad ng mga salita ng Diyos na makita ang ugat ng katiwalian ng daigdig. Inakit at labis na tiniwali ni Satanas, bawat isa ay nabitag sa kailaliman ng kadiliman. Ginising ako ng paghatol ng mga salita ng Diyos at nakita ko ang liwanag ng buhay. Ang katanyagan, kayamanan, posisyon, at kaligayahan ng pamilya ay tunay na walang kabuluhan, at hindi ko na hahanapin ang mga ito. Ang pagpapailalim sa Diyos, pagsasaalang-alang sa puso ng Diyos, at pagganap sa tungkulin ng isang tao ang tunay na mga prinsipyo ng Langit at lupa. Gagawin ko ang lahat upang mahanap ang katotohanan, makilala ang Diyos, at maging isang taong nagmamahal sa Diyos.

2 Tinatawag tayo ng Diyos at dapat tayong tumindig at tanggapin ang Kanyang komisyon; napaka-maluwalhati ang paggugol ng ating sarili para sa Diyos. Sa kahirapan, ang pangunguna ng mga salita ng Diyos ay nagpapalakas sa aking puso; hindi ko maaaring hawakan ang araro at lumingon sa likuran. Napakabihira ang matanggap ang pagsasanay ng kaharian at tiyak na hindi ko mapalalampas ang pagkakataong ito na magawang perpekto. Sa pagbigo sa Diyos, manghihinayang ako sa natitirang panahon ng buhay ko. Kung tatalikuran ko ang Diyos ako ay ikokondena ng kasaysayan. Kung hindi ko ginampanang mabuti ang aking tungkulin at susuklian ang pagmamahal ng Diyos, paano ako magiging marapat na mamuhay sa harap ng Diyos? Ang puso ko ay nagpapahalaga lamang sa katotohanan at tapat sa Diyos, hindi na ako magrerebelde at magiging dahilan ng pagdadalamhati ng Diyos. Nagpasiya na akong mahalin ang Diyos at manatiling lubusang tapat sa Diyos at walang makapipigil sa akin. At maninindigan ako’t magpapatotoo upang luwalhatiin ang Diyos gaano man kahirap ang mga pagsubok at pagdurusa. Mamumuhay ako nang makabuluhang buhay sa pamamagitan ng pagkakamit ng katotohanan at pagperpekto ng Diyos.

Sinundan:Tanging ang Paghahangad sa Katotohanan ang Maaaring Magdulot ng Buhay

Sumunod:Inaasam Kong Malapit na Tayong Magkasama

Baka Gusto Mo Rin