Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

117 Susuklian Ko ang Pagmamahal ng Diyos

1

Maraming taon akong nagpatangay sa mundo, nadaragdagan ang katiwalian ko.

Salamat sa Diyos na bumibigkas ng mga katotohanan at inililigtas ako, nagbalik na ako sa pamilya ng Diyos.

Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng Diyos nakita ko ang tunay kong mukha.

Lubhang natiwali ni Satanas, wala akong ipinakita ni isang pagkakatulad sa tao.

Namumuhay sa mga pilosopiya at batas ni Satanas, nagsikap ako para sa kantayagan at kapalaran.

Narumihan sa kasalanan dama ko ang kahungkagan, sa wakas natutuhan kong hanapin ang tunay na daan.

Sa pagsunod sa Diyos, tiniis ko ang gayong pag-uusig at mga kahirapan, nakita ko ang masasamang ugat ng tao.

Napoot ako sa matindi kong katiwalian at nagpasiyang hanapin ang katotohanan, mamuhay na tulad ng isang tao.

2

Sa panahong ito ng kasamaan, ang buong sangkatauhan ay nabubuhay sa kadiliman.

Ang mga katotohanan ng Diyos ay tulad ng maningning na ilaw na nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundong ito.

Ngayon nailigtas ako ng Diyos, kailangan ko pa ring hangaring magbago sa disposisyon.

Kung wala ang realidad ng katotohanan paano ako magiging angkop sa paggamit ng Diyos at makasasaksi para sa Kanya?

Gaano man ang kailangan ko pang danasin na pagpipino o dusa, hahangarin kong maperpekto ng Diyos.

Dinalisay ako ng paghatol ng Diyos, ngayon namumuhay ako na talagang katulad ng tao.

Alam kong si Cristo ang katotohanan, ang daan, ang buhay, buong katatagan kong susundin ang Diyos hanggang sa wakas.

Ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos ay malawak, ibibigay ko ang aking buhay upang suklian ang Kanyang pagmamahal.

Sinundan:Ginigising ng Pagmamahal ng Diyos ang Aking Kaluluwa

Sumunod:Ang Katotohanan ng mga Salita ng Diyos ay Napakahalaga

Baka Gusto Mo Rin

  • Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

    I O Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo. Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at gabi. Kayraming pagsubok at sakit, kayraming mga…

  • Bumabagsak ang Mundo! Paralisado ang Babilonia!

    1 Ipinagdiriwang ng mga tao sa buong sansinukob ang Aking araw ng pagdating, at ang mga anghel ay lumalakad sa gitna ng mga tao. Kapag si Satanas ay n…

  • Dalanging Tunay

    I Ang dalanging tunay ay mula sa puso. Ito ay batay sa kalooban at salita ng Diyos. Pakiramdam mo'y napakalapit mo sa Kanya, at tila Siya ay kaharap…

  • Ang Diyos ay Matuwid Sa Lahat

    I Kung ang tanong ay paano hanapin o tratuhin ang Diyos. Ang saloobin mo ang pinakamahalaga. Ang Diyos ay di mapapabayaan o maiiwan sa likod ng 'yon…