986 Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan

Ngayon, ang realidad ay pagsisikap na matamo ang katotohanan, pagkilala sa sarili mong likas na katiwalian, pag-unawa sa katotohanan upang lumaya mula sa iyong tiwaling disposisyon, at pagganap sa iyong tungkulin para bigyang-kasiyahan ang Diyos. Ang pagpasok sa realidad ng katotohanan at pamumuhay na kawangis ng tunay na tao—ito ang realidad. Ang realidad ay pagmamahal sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, at pagpapatotoo sa Diyos. Ito ang mga resultang nais ng Diyos. Walang saysay ang magsaliksik ng mga bagay na hindi nahahawakan ni nakikita. Walang kinalaman ang mga iyon sa realidad, at wala ring kinalaman sa mga epekto ng gawain ng Diyos. Ang tunay na matatalinong tao ay mayroong sumusunod na pag-uugali: “Anuman ang gawin ng Diyos o paano man Niya ako tinatrato, gaano kalalim man ako nagawang tiwali o ano man ang aking pagkatao, mananatiling matatag ang determinasyon kong hanapin ang katotohanan at hangaring makilala ang Diyos.” Sa pagkilala lamang sa Diyos maaaring lutasin ng tao ang kanilang tiwaling disposisyon at gampanan ang kanilang tungkulin para bigyang-kasiyahan ang kalooban ng Diyos; ito ang direksyon para sa buhay ng tao, ito ang dapat hangaring magawa ng mga tao, at ito ang iisa at tanging landas tungo sa kaligtasan.

Hango sa “Kung may Katotohanan Ka Man o Wala ang Nagpapasya ng Lahat” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 985 Magkaroon ng Paniniwala sa Pagbabago sa Disposisyon

Sumunod: 987 Ang Tumitingin at Umaasa sa Diyos ay ang Pinakadakilang Karunungan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito