Paunang Salita

Ang nilalaman ng Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin ay nahahati sa dalawang bahagi: mga himno ng mga salita ng Diyos, at mga himno ng buhay-iglesia.

Ang mga himno ng mga salita ng Diyos ay lubos na hinango sa mga piling sipi ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao at Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo. Ang pagsasalin ng mga klasikong pagbigkas na ito sa awit ay malaking pakinabang sa espirituwal na debosyon ng mga hinirang ng Diyos, tinutulungan silang mapalapit sa Diyos, at sa kanilang pagmumuni-muni tungkol sa mga salita ng Diyos at pag-unawa sa katotohanan; ang mga himnong ito, bukod pa riyan, ay kaaya-aya sa mga taong nagdaranas ng mga salita ng Diyos at pumapasok sa realidad ng Kanyang mga salita.

Ang mga himno ng buhay-iglesia ay binubuo ng natamo at natutuhan ng mga taong hinirang ng Diyos sa iba’t ibang rehiyon mula sa pagdanas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga tunay na karanasang ito ay lubos na nagpapatotoo sa epekto ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga tao. Pinatototohanan nila na ang katotohanang ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ay lubos na nakapagligtas sa mga tao mula sa mga puwersa ni Satanas, na napadalisay sila nito at naghatid ito sa kanila ng kaligtasan. Pinatototohanan nila na ang Diyos ay nakagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China, nagtagumpay laban kay Satanas, at lubos na naluwalhati. Ang mga himnong ito ay naghahatid sa mga tao ng pananampalataya at lakas, at hinihikayat silang magnilay-nilay sa kanilang sarili, tingnan ang kanilang mga pagkukulang, lutasin ang kanilang mga paghihirap at pagkalito—na pinagtitibay na yaon lamang mga nakauunawa sa katotohanan ang maaaring palayain ang kanilang sarili mula sa impluwensya ni Satanas, na ang katotohanan ay maaaring mapalaya ang mga tao. Ang magagandang awitin ay katuwang sa buhay, naroon upang tumulong tuwing kailangan. Pinagmumulan ang mga ito ng malaking kasiglahan. Itong mga himno ng buhay-iglesia ay patotoo sa pagdanas ng mga taong hinirang sa gawain ng Diyos.

Nobyembre 13, 2018

Sumunod: 1 Awit Ng Kaharian (I)
Nakababa na ang Kaharian sa Mundo

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

660 Awit Ng Mga Mananagumpay

IAng kaharia'y lumalago dito sa mundo.Ito'y nabubuo sa tao. Lumalago sa tao.Walang puwersang sisira sa kaharian ng Diyos.Lumalakad ang...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito