Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

195 Papuri para sa Diyos Mula sa mga Inapo ni Moab

Umiiyak ang mga anak ni Moab

sa matinding paghihirap,

malungkot na mga mukha basa ng mga luha.

Ang paghatol ng mga salita ng Diyos

ay ginagawa akong nanginginig sa takot.

May luha sa mga mata,

ibinibigay ang aking laman

sa mga apoy ng paghatol.

Umiiyak ang mga anak ni Moab

sa matinding paghihirap.

Ang walang-awang paghatol

ay ipinadadala ako sa impiyerno.

Dumarating sa akin ang sakit at pagkastigo.

Sa mga pagsubok tumatawag ako at hinahanap Ka.

Lumulubog sa kawalan ng pag-asa,

lalo pa akong namumuhi sa aking sarili.

Ginagampanan ang trahedya,

naniniwala ako ngunit hindi nabibilang sa Iyo.

Nararamdaman kong may kasalanan

at isinusumpa ang sarili ko sa pagsisisi.

Ang pagsubok ng pugon ang nagpapahirap sa puso ko.

Umiiyak ang mga anak ni Moab

sa matinding paghihirap,

ang pagnanasang maging mapalad

ganap na naglalaho sa paghatol ng Diyos,

isinasantabi ang katiwalian

sa pamamagitan ng pagkastigo.

Sa pagsisisi, nagpapasya akong pukawin ang aking sarili

at mahalin ang Diyos.

Binibigkas ng mga anak ni Moab

ang taos-pusong papuri.

Ang Diyos ay labis na kaibig-ibig,

at lagi ko Siyang mamahalin.

Naniniwala ngunit hindi Ka pinalulugod,

hindi karapat-dapat na matawag na tao.

Kung mayroon akong konsensya,

dapat akong bumangon, sumaksi sa Iyo.

Kahit na kinamumuhian Mo ako,

mamahalin pa rin Kita, nang di-nahihiya.

Bagama’t anak ako ni Moab,

hindi magbabago ang puso kong nagmamahal sa Iyo.

Napakarami ang naghahanap na maunawaan

ang Iyong kalooban.

Napakarami ang nananabik na mahalin Ka nang lubos.

Napakarami ang naghahanda ng kanilang patotoo

upang mabigyan Ka ng kasiyahan.

Napakarami ang handang magbuwis ng kanilang

mga buhay upang suklian ang Iyong pagmamahal.

Umiiyak ang mga anak ni Moab sa matinding paghihirap,

ang pagnanasang maging mapalad

ganap na naglalaho sa paghatol ng Diyos,

isinasantabi ang katiwalian

sa pamamagitan ng pagkastigo.

Sa pagsisisi, nagpapasya akong pukawin ang aking sarili

at mahalin ang Diyos.

Binibigkas ng mga anak ni Moab

ang taos-pusong papuri.

Ang Diyos ay labis na kaibig-ibig,

at lagi ko Siyang mamahalin.

Sinundan:Mga Kadena

Sumunod:Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo

Baka Gusto Mo Rin