181 O Diyos, Hindi Kita Maaaring Iwan

1

Kung hindi ako ginagabayan ng salita ng Diyos, wala akong angkla, gaya ng isang inaanod na halamang-tubig.

Kung hindi ko kapiling ang Diyos, nakakaramdam ako ng sakit at kahungkagan.

Sa pagninilay sa sarili ko, natanto kong walang lugar sa puso ko para sa Diyos,

at dinaraya ko ang Diyos sa panalangin ko.

Dahil isinusuko ko ang katotohanan at nagnanasa ng katanyagan at kayamanan, kinamumuhian at kinapopootan ako ng Diyos.

Sa pagbagsak ko sa kadiliman, labis akong nasasaktan, at puno ng pagsisisi ang puso ko.

Hindi matatawag pabalik ang Diyos ng mga nagsusumamong salita.

Kung wala akong pusong takot sa Diyos, hindi ako nararapat mabuhay sa harap ng Diyos.

Binibilang ko ang mga kabaitan ng Diyos at nagninilay ako sa sarili ko at nararamdaman ko ang malaking pagkakautang sa Diyos.

2

Sa pamamagitan ng paghatol, malinaw kong nakikita ang katototohan ng aking katiwalian.

Mapagmataas, mapagmagaling, buktot at mapanlinlang, nakipagtawaran pa ako sa Diyos.

Naging pabaya ako sa aking tungkulin at hindi nagpakita ng pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos.

Dahil sa pagkapit ko sa aking mga pagkaunawa, nabuo ang isang trahedya.

Matapos kong sumailalim sa maraming pagpipino, napagtanto kong hindi palalampasin ng matuwid na disposisyon ng Diyos ang pagkakasala.

Ginagalang Siya ng puso ko, kinamumuhian ko ang sarili ko at tunay akong nagsisisi.

Nakikita kong ang paghatol ng Diyos ay puro pagmamahal at pagliligtas.

Naninindigan akong isagawa ang katotohanan at gawin ang tungkulin ko upang mabayaran Siya.

Tapat kong mamahalin ang Diyos, upang makuha kong muli ang habag Niya at matawag Siya pabalik sa akin.

Sinundan: 180 Ayaw Kong Bumalik sa Dati Kong Mga Gawi at Muling Saktan ang Diyos

Sumunod: 182 Mapalad Kaming Makapaglingkod sa Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito