Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

58 Purihin ang Diyos sa Pagkaluwalhati

Bilis

58 Purihin ang Diyos sa Pagkaluwalhati

Nakangiti ang ulap sa langit,

namumukadkad bulaklak sa lupa.

Maluwalhati, Makapangyarihang Diyos,

nagkatawang-tao Ka at nanahan sa mundo.

Nagpapahayag Ka para hatulan tao,

parang tabak, makapangyarihan ang salita Mo.

Sa salita Mo, kami'y nalilinis,

katotohana't buhay, aming natamo.

Maluwalhati, Makapangyarihang Diyos,

ngayon ay naging mapagbiyaya Ka sa amin!

Nakita na namin ang 'Yong katuwiran,

'ginagalang, sinusunod Ka namin;

tayo'y pinagpala, ating pasasalamat

'di kayang maipahayag.

Pinupuri Ka namin sa awit at sayaw,

iginagalang Ka namin sa aming pagtalima.

Nagpapatotoo kami para sa Iyo

sa katapatang aming ipinapakita.

Tinalo Mo si Satanas, pinupuri Ka.

Naluwalhati Ka, pinupuri Ka.

Maluwalhati, Makapangyarihang Diyos,

gagpapakita Ka sa lahat ng bansa at tao,

katuwiran Mo'y lubusang nahahayag.

Mga lumalaban sa 'Yo't gawa ay masama

ay parurusaha't babagsak.

Salita Mo'y inuuri lahat.

Maluwalhati, Makapangyarihang Diyos,

tapos na ang Iyong anim-na-libong-taong plano,

natamo Mo na ang lahat ng luwalhati.

Ang hindi matuwid ay tinutupok,

napanibago Mo ang mundo,

napupuno ng gawa Mo ang sansinukob.

Ang buong lupain

ay puno ng kabanalan at katuwiran.

Pinupuri Ka namin sa awit at sayaw,

iginagalang Ka namin sa aming pagtalima.

Nagpapatotoo kami para sa Iyo

sa katapatang aming ipinapakita.

Tinalo Mo si Satanas, pinupuri Ka.

Naluwalhati Ka, pinupuri Ka.

Sangkatauhan ngayo'y

gaya na no'ng paglikha,

nabubuhay ang tao sa liwanag,

walang pighati.

Nagpupuri at umaawit,

tapos na ang Iyong gawa!

Pinupuri Ka namin sa awit at sayaw,

iginagalang Ka namin sa aming pagtalima.

Nagpapatotoo kami para sa Iyo

sa katapatang aming ipinapakita.

Tinalo Mo si Satanas, pinupuri Ka.

Naluwalhati Ka, pinupuri Ka, pinupuri Ka.

Sinundan:Natapos na ang Dakilang Gawain ng Diyos

Sumunod:Ang Buong Sansinukob Ay Dumadagundong sa Papuri sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin