Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

58 Purihin ang Diyos sa Pagkaluwalhati

Nakangiti ang ulap sa langit,

Namumukadkad ang mga bulaklak sa lupa.

Mal'walhati, Makapangyarihang D'yos

Nagkatawang-tao Ka at nanahan sa mundo.

Nagpapahayag Ka para hatulan tao

parang tabak, makapangyarihan ang salita Mo

Sa salita Mo, kami'y nalilinis

katotohana't buhay, aming natamo.

Mal'walhati, Makapangyarihang D'yos

ngayon naging napakabuti Mo sa amin!

Nakita namin ang Iyong katuwiran,

kami'y Iyong natamo, napapagpala.

Ang aming pasasalamat sa Iyo

ay walang katumbas na salita.

Pinupuri Ka namin sa awit at sayaw,

Iginagalang Ka namin sa aming pagtalima.

Nagpapatotoo kami para sa Iyo

sa katapatang aming ipinakikita.

Tinalo Mo si Satanas, pinupuri Ka.

Naluwalhati Ka, pinupuri Ka.

Mal'walhati, Makapangyarihang D'yos

Nagpapakita Ka sa lahat ng bansa't tao,

katuwiran Mo'y lubusang nahahayag

Mga lumalaban sa 'Yo't gawa'y masama.

ay paparusahan Mo

Salita Mo'y inuuri lahat.

Mal'walhati, Makapangyarihang D'yos

Tapos na ang Iyong anim na libong taong plano,

natamo Mo na ang lahat ng luwalhati.

Ang 'di-matuwid ay tinutupok,

napanibago Mo ang mundo,

napupuno ng gawa Mo ang sansinukob.

Ang buong lupai'y puno ng kabanalan at katuwiran.

Pinupuri Ka namin sa awit at sayaw,

Iginagalang Ka namin sa aming pagtalima.

Nagpapatotoo kami para sa Iyo

sa katapatang aming ipinakikita.

Tinalo Mo si Satanas, pinupuri Ka.

Naluwalhati Ka, pinupuri Ka.

Sangkatauhan ngayo'y gaya na no'ng paglikha

nabubuhay ang tao sa liwanag, walang pighati

Nagpupuri't umaawit, tapos na Iyong gawa!

Pinupuri Ka namin sa awit at sayaw,

Iginagalang Ka namin sa aming pagtalima.

Nagpapatotoo kami para sa Iyo

sa katapatang aming ipinakikita.

Tinalo Mo si Satanas, pinupuri Ka.

Naluwalhati Ka, pinupuri Ka.

Sinundan:Natapos na ang Dakilang Gawain ng Diyos

Sumunod:Ang Buong Sansinukob Ay Dumadagundong sa Papuri sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin