Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

57 Natapos na ang Dakilang Gawain ng Diyos

Saliw: Tayo na sumusunod kay Cristo ng mga huling araw ay sumasaksi sa buong sansinukob: Natapos na ang dakilang gawain ng Diyos!

1 Nagpakita na ang Makapangyarihang Diyos sa katawang-tao, ipinahahayag ang mga katotohanan upang iligtas ang sangkatauhan. Narinig na natin ang tinig ng lalaking ikakasal, naitaas na tayo sa harapan ng Diyos. Nakadalo na tayo sa wakas sa piging ng kasal ng Cordero, nakapasok sa pagsasanay ng kaharian. Nagsimula na ang paghatol sa tahanan ng Diyos, naibunyag nang buo ang Kanyang disposisyon. Nilulupig tayo ng mga salita ng Diyos, nagpapatirapa sa harap ng Diyos at sinasamba Siya. Ang ating mga puso at isip ay lubos nang nailantad ng mga salita ng Diyos. Sumasailalim sa mga pagsubok at pagpipino ng Diyos, ang ating mga tiwaling disposisyon ay nililinis. Sa pamamagitan ng paghatol ng Diyos ay nakikita natin ang Kanyang katuwiran at kabanalan. Ang bayan ng Diyos ay masunurin sa harap Niya, at tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Ang Diyos ay lubos nang natalo si Satanas, gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Tayo na sumusunod kay Cristo ng mga huling araw ay sumasaksi sa buong sansinukob: Natapos na ang dakilang gawain ng Diyos, natamo na Niya ang buong kaluwalhatian!

2 Ang Makapangyarihang Diyos ay nailadlad na ang paghatol ng mga huling araw, inilulunsad ang Kapanahunan ng Kaharian. Lahat ng mga denominasyon ay nagdurusa ng matinding taggutom, napipilitan ang mga tao na hanapin ang tunay na daan. Ang matatalinong dalaga ay naririnig ang tinig ng Diyos at itinataas sa harap ng Diyos bago ang sakuna. Lahat ng tumatanggi na matanggap si Cristo ng mga huling araw ay lulubog sa sakuna. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at marunong sa Kanyang gawain, inaayos Niya ang lahat ng tao ayon sa kanilang uri. Lahat ng bansa at tao ay lumalapit sa liwanag, nagpapasakop sa harap ng trono ng Diyos. Ang mga hinaharap ng kaharian ay walang-hanggang maliwanag, nagpapamalas ng isang maalab na tagpo. Ang sakuna ay papawiin ang masamang sangkatauhan, ibinubunyag ang katuwiran at kamahalan ng Diyos. Bawat salita ng Diyos ay natutupad, makukumpleto ng mga salita ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagpakita na ang kaharian ni Cristo sa lupa, namumuhay ang Diyos sa tabi ng Kanyang bayan. Tayo na sumusunod kay Cristo ng mga huling araw ay sumasaksi sa buong sansinukob: Natapos na ang dakilang gawain ng Diyos, natamo na Niya ang buong kaluwalhatian!

Sinundan:Purihin ang Makapangyarihang Diyos

Sumunod:Purihin ang Diyos sa Pagkaluwalhati

Baka Gusto Mo Rin