Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 8: Sabi mo, hindi talaga nagsisi si Pablo kailanman. Pero sabi ni Pablo, ang nabuhay siya na parang Cristo. Pa’no mo iinterpretahin ‘yan?

Sagot: Sabi ni Pablo, nabuhay siya na parang Cristo, pero sabi lang niya ‘yon. Hindi ito patotoo ng Banal na Espiritu at hindi suportado ng mga salita ng Panginoong Jesus. Hindi sinabi ng iba pang mga apostol na nabuhay si Pablo na parang Cristo. Kung ibabatay lang ito sa mga salita ni Pablo, hindi kapani-paniwala! Wala sa mga sinaunang banal at propeta ang nangahas na sabihin na para sa kanila, nabuhay sila na parang Cristo. Si Pablo lang ang nangahas na sabihin ‘yon. Kung gayon, nakikita natin na napakayabang ni Pablo at wala sa katwiran. Noong Kapanahunan ng Biyaya, pinatotohanan lang ng Banal na Espiritu na ang Panginoong Jesus ang Cristo. Ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus, ang disposisyon na Kanyang ipinahayag, at lahat ng mayroon at kung ano Siya ay lubos na nagpatunay na ang Kanyang pagkatao ay yaong sa Cristo. Si Pablo ang pangunahing nagalit sa katotohanan at kumalaban sa Diyos. Sabi niya, nabuhay siyang parang Cristo; ipinapakita niyan na ni hindi niya kilala ang Cristo. Sa tanong na ‘to, tingnan natin ang sinasabi ng Makapangyarihang Diyos.

Ang nagkatawang-taong Diyos ay tinatawag na Cristo, at si Cristo ang katawang-taong isinuot ng Espiritu ng Diyos. Ang laman na ito ay di tulad ng kahit sinong taong galing sa laman. Ang pagkakaiba ay dahil si Cristo di mula sa laman at dugo kundi sa pagkakatawang-tao ng Espiritu. Siya ay may normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos. Ang Kanyang pagka-Diyos ay hindi taglay ng kahit sino. Ang Kanyang normal na pagkatao ang umaalalay sa Kanyang karaniwang gawain sa katawang-tao, habang ang Kanyang pagka-Diyos ang nagsasakatuparan, Maging ang Kanyang pagkatao o pagka-Diyos, kapwa itong nagpapasakop sa Ama Ang sangkap ni Cristo ay ang Espiritu, ang pagka-Diyos. Samakatuwid, ang Kanyang sangkap ay yaong sa Diyos Mismo….” (“Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinawag na Cristo, at ang Cristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinawag na Diyos. Walang kalabisan tungkol dito, sapagkat Siya ang may taglay ng sangkap ng Diyos, at may taglay ng disposisyon ng Diyos, at may katalinuhan sa Kanyang gawain, na hindi kayang abutin ng tao. Sila na itinuturing ang sarili nila bilang Cristo, ngunit hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos ay mga mapanlinlang. Si Cristo ay hindi lang ang pagpapakita ng Diyos sa lupa, ngunit sa halip, ang partikular na katawang-tao na kinuha ng Diyos habang ginagawa Niya at tinatapos ang Kanyang gawain sa sangkatauhan. Itong katawang-tao na ito ay hindi kayang palitan ng kahit na sinong tao lang, kundi ang isang akma na makapagpapasan ng gawain ng Diyos sa lupa, at ipahayag ang disposisyon ng Diyos, at kayang kumatawan sa Diyos, at magbigay ng buhay sa tao” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Mula sa mga salita ng Diyos, makikita natin na ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinatawag na Cristo. Si Cristo ay Espiritu ng Diyos na naging tao. Si Cristo ay ang pagpapakita ng Diyos, ibig sabihin, ang katawang-tao ng diyos pag bumaba Siya para gawin ang Kanyang gawain. Kung gayon, si Cristo ay Diyos. Mabibigyan ni Cristo ng katotohanan at buhay ang tao; Maipapahayag Niya ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang karunungan ng Kanyang gawain. Si Cristo ang matuwid at banal na Diyos Mismo. Ang buhay ni Cristo ay likas na taglay Niya. Siya ang Diyos na nagkatawang-tao mula nang Siya ay isilang. Hindi Siya nagiging Diyos sa kalagitnaan ng pagbaba sa landas ng pananampalataya. Siya na Cristo nang isilang ay magiging Cristo magpakailanman. Yaong mga hindi Cristo nang isilang ay hindi kailanman magiging Cristo. Gaano man sundin ng mga tao ang katotohanan, hindi sila magiging Cristo. Ang buhay ng Cristo ay isang bagay na di-taglay o di-matatamo ng sinumang nilikha o di-nilikhang nilalang kailanman. Sabi ni Pablo, nabuhay siya na parang Cristo. Kung gayon taglay ba niya ang disposisyon ng Diyos at lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos? Maaari ba siyang magpahayag ng mga katotohanan para iligtas ang sangkatauhan? Kung taglay niya ang buhay ng Cristo, ba’t nagkakasala pa rin siya at kinakalaban niya ang Panginoong Jesus? Inamin ni Pablo mismo na siya ang “pinakamatindi sa lahat ng makasalanan.” Pa’no mabubuhay na parang Cristo ang makasalanan? Di ba ‘yan kalapastanganan sa Diyos? Sinasabi mo ba na ang mga taong naglilingkod nang husto ay puwedeng maging Cristo? Di ba kalokohan ‘yan? Si Pablo ang orihinal na unang kumalaban kay Cristo. Alam ‘yan ng lahat. Nang tumanda na siya, pinatotohanan niya na nabuhay siya na parang Cristo, at nagtangkang pumalit kay Jesucristo. Pa’no magiging Cristo ang habambuhay na anticristo, ang kampon ni Satanas? Sabi ni Pablo, nabuhay siya na parang Cristo. Maling-mali ‘yan! Pagpapalawak ‘yan ng kanyang masamang ambisyon! Lubos nitong inilantad ang hangarin ni Pablo na maging Diyos. Gusto niyang pumalit sa lugar ng Panginoong Jesus sa puso ng mga tao. Patunay ‘yan na ang totoong pagkatao ni Pablo ay sa anticristo, at nabuhay siya na isang anticristo.

mula sa iskrip ng pelikulang Masasakit na Alaala

Sinundan:Tanong 7: Sabi mo, hindi dinakila o pinatotohanan ni Pablo ang Panginoong Jesus. Hindi ko tanggap ang sinasabi mo. Napakaraming isinulat ni Pablo. Hindi pa puro patotoo ang mga ‘yon sa Panginoong Jesus?

Sumunod:Tanong 1: Hindi ko maintindihan, kung ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, bakit napakatindi ng pagtutol do’n ng CCP? Bakit galit din ‘yong tinutuligsa ng mga pinuno ng relihiyon? Hindi sa hindi pa inusig ng CCP ang mga pastor at elder. Pero pagdating sa Kidlat ng Silanganan, bakit pwedeng pareho ang opinyon at saloobin ng CCP at ng mga pastor at elder na naglilingkod sa Diyos? Ano ba talaga ang dahilan no’n?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin