151 Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos

I

Minsang bigkasin ang mga salita ng Diyos,

ang Kanyang awtoridad na ang namumuno

at ang ipinangako Niya'y nagiging tunay sa bawat hakbang.

Mga pagbabago'y nagsisimula sa lahat ng bagay sa paligid.

Ito ang mga himala sa mga kamay ng Maylalang.

Gaya ng tagsibol: damo'y luntian, bulaklak namumukadkad,

usbong lumalabas, at ibon umaawit; matao ang bukid.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos,

'di napipigil ng panahon,

ng lugar, tao, at bagay, ni ng anuman.

Awtoridad at kapangyarihan N'ya, 'di maguniguni ng tao.

Dama nilang mahirap itong arukin o lubos na maunawaan.

II

Pag naganap ng Diyos pangako N'ya,

lahat ng bagay sa langit at lupa ay

pinanunumbalik at nagbabago ayon sa Kanyang mga kaisipan.

Sa pagbibigay Niya ng pangako, lahat ng bagay may katuparan.

Lahat ng nilalang ay inaayos

sa ilalim ng Kanyang kapamahalaan.

Ginagampanan ng bawat isa ang bahagi nila;

ginagawa nila ang tungkulin nila.

Ito'y pagpapamalas ng awtoridad ng Diyos.

Gaya ng tagsibol: damo'y luntian, bulaklak namumukadkad,

usbong lumalabas, at ibon umaawit; matao ang bukid.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos,

'di napipigil ng panahon,

ng lugar, tao, at bagay, ni ng anuman.

Awtoridad at kapangyarihan N'ya, 'di maguniguni ng tao.

Dama nilang mahirap itong arukin o lubos na maunawaan.

III

Bawat pagpapamalas ng awtoridad ay perpektong pagpapakita

ng mga salitang binigkas Niya,

na sa lahat ng tao't bagay ipinakita.

Lahat ng nagawa ng Kanyang awtoridad,

walang katulad sa ganda't walang kamalian.

Gaya ng tagsibol: damo'y luntian, bulaklak namumukadkad,

usbong lumalabas, at ibon umaawit; matao ang bukid.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos,

'di napipigil ng panahon,

ng lugar, tao, at bagay, ni ng anuman.

Awtoridad at kapangyarihan N'ya, 'di maguniguni ng tao.

Dama nilang mahirap itong arukin o lubos na maunawaan.

IV

Kanyang kaisipa't Kanyang salita, Kanyang gawa, awtoridad,

lahat bumubuo ng larawang, maganda, walang katulad.

Sa lahat ng mga nilalang, wika ng tao ay 'di kayang

ipaliwanag ang kahalagahan at kabuluhan nito.

Ang awtoridad na gamit ng Diyos

sa paghahari sa lahat ng bagay,

at ang kapangyarihan ng Diyos,

pinapakita sa lahat ng bagay na ang Diyos

nasa lahat ng dako't sa lahat ng oras.

Kapag nasaksihan mong nasa lahat ng bagay ang awtoridad

at kapangyarihan ng Diyos,

makikita mong ang Diyos

ay nasa lahat ng lugar at sa lahat ng oras.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos,

di napipigil ng panahon,

ng lugar, tao, at bagay, ni ng anuman.

Awtoridad at kapangyarihan N'ya, 'di maguniguni ng tao.

Dama nilang mahirap itong arukin o lubos na maunawaan.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 150 Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay

Sumunod: 152 Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito