407 Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos

Mundo ng tao'y madilim

kung walang Diyos sa puso niya;

walang pag-asa sa kanyang hungkag na buhay.

Nais panatilihin ang pagsulong ng tao,

ngunit kung Diyos ay wala,

tao'y hungkag pa rin.

Walang maaaring maging buhay ng tao,

walang teorya, siyensiya,

kaalamang magpapakalma sa kanya.

Tao'y magkakasala't dadaing sa kaapihan.

'Di nito pinipigil pagnanasa niyang magsiyasat.

Kailangan ng tao'y higit sa patas na lipunan

kung sa'n busog lahat at malaya.

Ang kaligtasa't probisyon ng buhay mula sa Diyos,

ito ang mga kailangan ng tao.

'Pag tanggapin lang ng tao'ng mga 'to mula sa Diyos

pangangailangan niya'y masisiyahan;

ang nais niyang magsiyasat

at kahungkagang espirituwal,

ito'y maaaring malutas.


Lahat ng 'to ay dahil gawa ang tao ng Diyos.

Sakripisyong walang saysay, pagsisiyasat

dala'y pagkabalisa, palagiang pagkatakot.

'Di alam pa'no harapin ang bukas o ang landas,

takot sa siyensiya't kaalaman at kahungkagan.

Nakatira man sa bansang malaya o hindi,

walang makakatakas sa tadhana ng tao.

'Di nila matatakasan ang pagnanasang

destinasyo'y siyasatin, hiwaga ng tao,

at 'di makalayo sa malalim na kahungkagan.

Pangyayaring 'to'y karaniwan, nguni't

walang makalutas sa problema ng tao.

Pagka't tao'y tao, at buhay at posisyon

ng Diyos 'di mapapalitan ninuman.

Kung ang tao'y 'di tumatanggap ng pagliligtas ng Diyos,

nagtutungo sila sa dilim,

at sila'y lilipulin ng Diyos.

Kailangan ng tao'y higit sa patas na lipunan

kung sa'n busog lahat at malaya.

Ang kaligtasa't probisyon ng buhay mula sa Diyos,

ito ang mga kailangan ng tao.

'Pag tanggapin lang ng tao'ng mga 'to mula sa Diyos

pangangailangan niya'y masisiyahan;

ang nais niyang magsiyasat

at kahungkagang espirituwal,

ito'y maaaring malutas.


Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 406 Paano Ginagamit ni Satanas ang Kaalaman upang Gawing Tiwali ang Tao

Sumunod: 408 Ang Lihim ng Iyong Puso

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito