Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

271 Inaasam ng Diyos na Mahalin ng Tao ang Diyos nang Buong Puso, Isipan at Lakas

1 Halos tapos na ng Diyos ang Kanyang gawain sa mga tao ng iglesia, kung saan matapos ito ay gagamit ang Diyos ng poot upang magpakita sa lahat ng tao. Ang gawaing ito ay dapat na isakatuparan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Diyos ng sari-saring sakuna sa lupa. Subali’t ang Diyos ay hindi magpapakita; Sa panahong ito, lahat ng nananahan sa bansa ng malaking pulang dragon ay magdurusa ng kalamidad, na natural lamang na kasama ang kaharian sa lupa (ang iglesia). Ito ang mismong panahon kung kailan ang mga katunayan ay lumalabas, kaya’t nararanasan ito ng lahat ng tao, at walang sinumang makatatakas. Ito ay naitakda na ng Diyos. Dahil, sa hinaharap, wala nang iglesia sa lupa, at dahil sa pagdating ng matinding kapahamakan, wala nang iba pang maiisip ang mga tao, at mahirap para sa kanila na tamasahin ang Diyos sa kalagitnaan ng matinding kapahamakan, kaya, hinihingi sa mga tao na mahalin ang Diyos ng kanilang buong puso sa panahon ng kamangha-manghang oras na ito, upang hindi sila mawalan ng pagkakataon.

2 Kapag ang katunayang ito ay dumaan, lubusan nang natalo ng Diyos ang malaking pulang dragon, at sa gayon ang gawain ng patotoo ng mga tao ng Diyos ay natapos na; pagkatapos sisimulan ng Diyos ang susunod na hakbang ng gawain, winawasak ang bansa ng malaking pulang dragon, at sa kahuli-hulihan ay ipapako sa krus nang pabaligtad ang lahat ng tao sa sansinukob, kung saan pagkatapos ay lilipulin Niya ang buong sangkatauhan—ito ang mga panghinaharap na hakbang ng gawain ng Diyos. Sa gayon, dapat ninyong habuling subukang mahalin ang Diyos sa mapayapang kapaligirang ito. Sa hinaharap mawawalan na kayo ng mga pagkakataon upang mahalin ang Diyos, sapagka’t ang mga tao ay mayroon lamang pagkakataon na mahalin ang Diyos sa katawang-tao; kapag namumuhay sila sa ibang mundo, walang sinumang magsasalita tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Hindi ba ito ang pananagutan ng isang nilalang?

3 Kaya’t paano ninyo dapat mahalin ang Diyos sa kalagitnaan ng mga araw ng iyong buhay? Naisip mo na ba kahit minsan ang tungkol dito? Naghihintay ka ba hanggang pagkatapos ng iyong kamatayan para mahalin ang Diyos? Hindi ba ito walang-lamang pagsasalita? Ngayon, bakit hindi mo hinahabol ang pagmamahal sa Diyos? Inaasahang maaari ninyong ibigin ang Diyos ng buo ninyong puso, ng buo ninyong isipan, at ng buo ninyong kalakasan, na parang kung paano ninyo pinahahalagahan ang inyong sariling buhay. Hindi ba ito isang buhay ng sukdulang kahulugan? Saan pa ninyo matatagpuan ang kahulugan ng buhay? Hindi ba iyan magiging napakabulag? Handa ka bang mahalin ang Diyos? Kaya ano ang dapat mong gawin? Ibigin ang Diyos nang buong-tapang, walang mga pasubali—at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo.

Hango sa “Kabanata 42” ng Mga Pakahulugan sa mga Hiwaga ng mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Panindigan ang Dapat Gawin ng Tao

Sumunod:Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa

Baka Gusto Mo Rin