Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

85 Hayaang Magkaroon ang Diyos ng Kapamahalaan sa Ating Buong Pagkatao

Bilis

85 Hayaang Magkaroon ang Diyos ng Kapamahalaan sa Ating Buong Pagkatao

I

Ang Makapangyarihang Diyos, Pangulo ng lahat ng bagay,

humahawak ng makaharing kapangyarihan

mula sa Kanyang trono.

Namamahala sa lahat ng bagay,

pinapatnubayan tayo sa lupang ito.

Pumarito sa Kanyang harapan, matuto sa lahat ng oras.

Ang lahat ng tao, mga bagay bagay

ay pinahihintulutan ng trono ng Diyos.

Kaya kung sapitan ng sakit,

may mabubuting intensyon ang Diyos.

Wag magreklamo, ang Kanyang biyaya'y ipagkakaloob Niya.

Kahit na ang katawan ay naghihirap,

ang mga ideya ni Satanas ay 'di mo panatilihin.

Purihin ang Diyos kapag nagkakasakit.

Wag mawalan ng puso o sumuko.

Pasisikatin ng Diyos ang Kanyang liwanag

kapag hinahanap mo.

II

Isipin si Job, kung gaano siya ka tapat.

Ang Diyos ay isang makapangyarihang doktor.

Manahan sa karamdaman, ikaw ay may sakit.

Manahan sa espiritu, ikaw ay mabuti.

Kung huminga ka, hindi hahayaan ng Diyos na mamamatay ka.

Ang muling-binuhay na buhay ni Cristo ay nasa atin,

ngunit talagang wala tayong pananampalataya sa Diyos.

Nawa'y ilagay Niya ang pananampalataya sa atin.

Lahat ng Kanyang mga salita'y matamis.

Ang salita ng Diyos ay gamot para sa lahat.

III

Hiyain ang mga diablo at hiyain si Satanas.

Ang salita ng Diyos ay agad na ililigtas ang ating mga puso.

Ang salita ng Diyos ay ang ating suporta.

Inaalis nito ang lahat ng masasamang bagay.

Itinatakda nito ang lahat ng bagay sa kapayapaan.

IV

Ang pananampalataya ay tulad ng isang trosong tulay.

Ang duwag ay 'di makatatawid.

Ngunit ang mga nagsasakripisyo, sila'y makatatawid.

Si Satanas ay nangloloko, sa mga taong may takot na pag-iisip.

Ito'y natatakot na tayo'y tatawid

sa tulay ng pananampalataya upang pumasok sa Diyos

Gumagawa si Satanas ng maraming mga paraan

upang subukang ipadala sa'tin ang masasamang saloobin nito.

Madalas manalangin para sa liwanag ng Diyos,

na lilinisin Niya, lilinisin Niya ang ating lason.

Lumapit ka sa Diyos, hayaan Siya na mamuno sa ating lahat.

Lumapit ka sa Diyos, hayaan Siya na mamuno sa ating lahat.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Kahulugan ng Dasal

Sumunod:Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan

Kaugnay na Content