Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

235 Nakita Ko Na Kung Gaano Kahalaga Ang Katotohanan

1 Makalipas ang kaunting taon sa pananampalataya ay naunawaan ko ang ilang doktrinang espirituwal. Inakala kong naintindihan ko ang katotohanan at nakamit ang realidad nito. Ginampanan ko nang kaunti ang aking tungkulin at laging tiniyak na mapapansin ng iba. Buong puso kong pinagsikapang magkapangalan at katayuan sa buhay, laging kinukumpara ang sarili ko sa iba. Bagama’t naghirap ako at pinagod ang sarili sa trabaho, lahat ng ito ay alang-alang sa mataas na pagtingin ng iba. Nagtrabaho akong lubos kahit sa kahihiyan nguni’t para lamang sa imahen at katayuan sa buhay, bagama’t inisip ko pa ring ako’y nagiging tapat sa Diyos. Sa panlabas ako’y mapagpakumbaba at matiisin, subali’t ako’y likas na mapagmataas at mapagmagaling. Ngayong dinanas ko na ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa wakas ay nagising na ako. Sa loob ng mga taon na ito ng pananampalataya ang disposisyon ko sa buhay ay hindi pa nagbago, ako’y kabilang pa rin kay Satanas.

2 Sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagdadalisay nakikita ko kung gaano ako kasuwail. Ako’y singhamak ng uod, sinasayang ko pa rin ang lahat sa paghahangad ng katayuan sa buhay at pangalan. Madalas akong nagsusumikap na hangaan ng iba para lumigaya. Lagi kong nais maging lider upang pamunuan ang mga taong hinirang ng Diyos, ako’y wala talagang karapatan. Hinahatulan ng mga salita ng Diyos ang katiwalian at kasamaan ng sangkatauhan at ibinubunyag ang Kanyang katuwiran. Inihahayag ng Diyos ang katotohanan ng katiwalian ng sangkatauhan, nang walang pagpipigil. Sa wakas ay nakita ko na ang ugat ng kadiliman, kasamaan, at kabulukan ng mundo. Ang sangkatauhan ay lubos nang naging tiwali dahil kay Satanas sa puntong nawala na ang anumang bakas ng pagkatao natin. Ako ay lubos na mapalad dahil ang paghatol ng Diyos ay nagdulot sa akin ng paglilinis at kaligtasan. Nakita ko na kung gaano katotoo ang pag-ibig ng Diyos.

3 Nang maranasan ko ang mga salita ng Diyos ay naunawaan ko sa wakas ang Kanyang kalooban. Ang paghatol, mga pagsubok, at pagdadalisay ng mga salita ng Diyos ay upang dalisayin ang sangkatauhan. Lahat ng mga katotohanang hinahayag ng Diyos ay Kanyang handog ng buhay sa sangkatauhan. Sa pagkakamit ng pagpapalinaw at paghatol ng mga salita ng Diyos, higit kong kinamumuhian ang sarili kong katiwalian. Nakita ko na kung gaano talaga kahalaga ang katotohanan, nadadalisay at napeperpekto nito ang tao. Nais kong ibigay ang lahat upang hanapin at kamtin ang katotohanan at gawing bago ang sarili ko. Kahit gaano pa katindi ang aking paghihirap o pagdadalisay susunod ako kay Cristo hanggang sa huli. Kahit gaano pa katindi ang aking paghihirap, gagampanan ko ang aking tungkulin na luwalhatiin ang Diyos hanggang sa aking huling hininga. Tanging pag-ibig lamang ng Diyos ang napakatunay, lagi kong pasasalamatan at pupurihin ang Diyos mula sa aking puso.

Sinundan:Kung Walang Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan, Tiyak ang Kabiguan

Sumunod:Mas Mahal Ko ang Diyos Matapos Kong Danasin Ang Kanyang Paghatol

Baka Gusto Mo Rin