Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

7 Lumitaw na ang Banal na Kaharian

I

Kasisilay lang ng Araw sa lahat ng lupain, ibinabalik lahat ng nilikhang may buhay.

Maligayang nagtitipon ang mga tao ng Diyos, upang purihin ang dakila Niyang mga nakamit.

Nagsasayaw, umaawit, nagdiriwang lahat ng lupain. Dumating lahat ng bagay na humihinga para purihin,

purihin ang tagumpay at pagdating ng araw ng Diyos.

Ang buong sansinukob ay bago at malakas na nagdiriwang para sa Diyos at para sa Kanyang banal na araw.

II

Mga taong ginawang perpekto, imahe ng Diyos na binago.

Umaalingawngaw ang banal na tambuli sa kalangitan, tumutunog sa lahat ng direksiyon.

At binago ng Diyos ang lahat ng bagay para sa Kanyang gamit at Kanyang galak!

Mga tao ng Diyos, nilinis ng Kanyang salita, nagtitipon sa harapan ng trono ng Diyos.

Wala nang maruming lugar, lumilitaw ang isang banal na kaharian.

Lubos tayong dinalisay ng Diyos, at naglalagablab ang Kanyang luwalhati.

III

Nabuo na ngayon ang kaharian ng Diyos, ginawa tayong kumpleto.

Ang katotohanan mula sa bibig ng Diyos ay nagiging siyang mismong buhay ng tao.

Mula sa pagkastigo ng Diyos, nakikita natin ang Kanyang pagkamatuwid.

Ang mga tao ng Diyos ay yumuyuko ngayon sa harapan ng Diyos, purihin ang matuwid at banal na Diyos;

sumusunod sila at ginagawa ang kanilang tungkulin nang may tunay na puso.

O, Diyos! Sumasaksi kami sa Iyo, at ang papuri sa Iyo ay hindi kailanman mabibigo.

Purihin ang Diyos, matuwid at banal!

O, Diyos! Sumasaksi kami sa Iyo, at ang papuri sa Iyo ay hindi kailanman mabibigo.

O …

Sinundan:Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Kaligtasan ng Sangkatauhan

Sumunod:Nagaganap na ang Kaharian ng Katuwiran ni Cristo

Baka Gusto Mo Rin