Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

6 Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Kaligtasan ng Sangkatauhan

Bilis

6 Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Kaligtasan ng Sangkatauhan

I

Isang kidlat ang nagliliwanag mula sa Silangan,

ginigising ang mga natutulog sa kadiliman.

Naririnig namin ang mga salitang binigkas

ng Banal na Espiritu sa mga iglesya,

iyon nga ang tinig ng Anak ng Tao.

Nakikita ng lahat ng taong nananahan sa kadiliman

ang tunay na liwanag, napupukaw sa kagalakan,

nagsasaya at nagpupuri sa pagbabalik ng Manunubos.

Naririnig ng mga hinirang ng Diyos ang tinig ng Diyos,

tinatamasa ang mga salita ng Diyos

at dumadalo sa piging ng Kordero.

Ang Cristo ng mga huling araw,

ang kaligtasan ng sangkatauhan,

ang Iyong pagdating ang nagdadala ng liwanag

sa sangkatauhan.

Mga salita Mo'y maningning,

pagliligtas Mo'y malawak at tunay.

Nililinis kami, inililigtas ng paghatol Mo,

upang muli kaming mabuhay at magpatotoo sa gawain Mo.

Anim na libong taong pinasama ni Satanas ang sangkatauhan,

nagdurusa sa kasalanan,

at sa wakas ay nakita nila ang liwanag.

Ang katuwiran ay nagpapakita sa mundo,

ang katotohanan ang may hawak ng kapangyarihan,

at mapalad ang mga hinirang ng Diyos

na masaksihan ang pagpapakita ng Diyos.

II

Sa madilim na mundo,

ang hari ng mga diyablo ang may kapangyarihan,

at ang masamang sangkatauhan ay niyuyurakan

at sinasaktan nang labis ni Satanas.

Ipinahahayag ng Diyos ang katotohanan at inilalantad niya

ang katotohanan ng pagpapasama ni Satanas sa sangkatauhan.

Sa pagkaunawa sa katotohanan

at pagkakita sa ugat ng masamang mundo,

ang mga tao ng Diyos ay napopoot sa malaking pulang dragon

at matatag na sumusunod sa Diyos.

Iwinawaksi namin ang madilim na impluwensya ni Satanas,

at natatamo ang dakilang pagliligtas ng Diyos.

Ang Cristo ng mga huling araw,

ang kaligtasan ng sangkatauhan,

dala ng Iyong mga salita ang dakilang awtoridad

at tinatalo lahat ng kaaway.

Ang Iyong mga salita ay katotohanan at buhay,

ang mga iyon ang nagiging saligan

para mabuhay ang sangkatauhan.

Dinadala Mo sa liwanag ang sangkatauhan,

at ngayon ang sangkatauhan ay may magandang hantungan.

Ang anim na libong taon ng gawain ng pamamahala ng Diyos

ay natapos na,

ang Kanyang pagkakatawang-tao

ang nagdadala sa kaharian ni Cristo.

Dumarating ang kaharian,

nagpapakita ang Araw ng katuwiran,

ang mga nananalig sa Diyos ay nagtitipon sa palibot ng trono

at buong pusong pinupuri ang Diyos!

Sinundan:Makapangyarihang Diyos ay Lumitaw sa Silangan ng Mundo

Sumunod:Lumitaw na ang Banal na Kaharian

Baka Gusto Mo Rin