415 Narinig na ba Ninyong Magsalita ang Banal na Espiritu?

Gawain ng salita'y ginagawa

ng Diyos sa mga huling araw,

Siyang nagkatawang-tao'y

nagsasalita ngayo't

mga salitang ito'y sa Espiritu,

pagka't Siya'y Espiritu't

kayang maging tao.

Maraming tao ang naniniwalang

salita ng Espiritu'y dapat bumaba

mula sa langit

patungong tainga ng tao.

Ganitong mag-isip 'di alam

gawain ng Diyos.

Sa katotohanan, ang nagkatawang-taong Diyos

ay winiwika ang salita ng Banal na Espiritu.

Wika ng Espiritu sa mga simbahan,

hayaang marinig niyang may tainga.

Narinig niyo na ba'ng salita

ng Banal na Espiritu?

Dumating na'ng salita ng Diyos,

naririnig niyo ba?

Naririnig niyo ba?

Silang nagkakaila sa

naging taong Diyos ay 'di alam

prinsipyo Niya sa gawain

o Espiritu Niya.

Silang nag-iisip na panahon na

ng Banal na Espiritu,

pero bagong gawai'y

ayaw, paniniwala'y malabo.

Hinding-hindi nila makakamit

tunay na gawain ng Banal na Espiritu.

Silang humihiling sa

gawai't salita ng Espiritu

ngunit 'kinakaila'ng sa

nagkatawang-taong Diyos,

'di sila makakatapak

sa bagong kapanahunan,

hindi maililigtas nang ganap.

Wika ng Espiritu sa mga simbahan,

hayaang marinig niyang may tainga.

Narinig niyo na ba'ng salita

ng Banal na Espiritu?

Dumating na'ng salita

ng Diyos, naririnig niyo ba?

Naririnig niyo ba?

Espiritu'y 'di magsasalitang direkta sa tao,

hindi ito ginawa ni Jehova,

kahit sa Panahon ng Kautusan.

Malayo Niyang gawin ito ngayon.

Dapat ay maging tao Siya

upang makapagsalita,

o hindi Niya makakamit layunin Niya,

ang layunin Niya.

Wika ng Espiritu sa mga simbahan,

hayaang marinig niyang may tainga.

Narinig niyo na ba'ng salita

ng Banal na Espiritu?

Dumating na'ng salita

ng Diyos, naririnig niyo ba?

Naririnig niyo ba?

Naririnig niyo ba?

Naririnig niyo ba?

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 414 Kumawala sa mga Pagkaintindi Tungkol sa Lahi at Katutubong Pinagmulan para Mahanap ang Pagpapakita ng Diyos

Sumunod: 416 Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Kanyang Tinig

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito