Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

985 Magkaroon ng Paniniwala sa Pagbabago sa Disposisyon

1 Ang isang pagbabago sa disposisyon ay hindi nangyayari nang magdamagan; ito ay isang katunayan. Ito ay dahil ang isang pagbabago sa disposisyon ay ang uri ng pagbabagong natatamo sa pamamagitan ng pagtuklas sa pinagmumulan ng tiwaling diwa ng isang tao. Sa prosesong ito, matapos sumailalim sa maraming bagay, marahil ay mauunawaan mo lang ang isang aspeto ng katotohanan, at pagkatapos lang noon mo makakamit ang isang aspeto ng pagbabago sa iyong disposisyon. O, marahil pagkatapos lang dumanas ng maraming tao, pangyayari, bagay, at iba’t ibang kapaligiran, at matapos tumahak ng maraming paliku-likong daan, mo magagawang magkamit ng katiting na pagbabago. Gaano man kalaki ang iyong pagbabago, mahalaga ito sa mga mata ng Diyos. Pinapahalagahan at tinatandaan Niya ito dahil nagdusa ka nang malaki at nagbayad ng malaking halaga. Nakikita ng Diyos ang kaibuturan ng mga puso ng mga tao, at alam Niya kung ano ang mga inaasam mo. Alam din Niya kung ano ang mga kahinaan mo, at higit pa roon, alam Niya kung ano ang kailangan mo.

2 Sa Biblia, mayroong isang kuwento tungkol sa pagbabalik ng alibughang anak. Bakit ginawa ang gayong paghahambing? Ito ay dahil ang kalooban ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan ay wagas. Binibigyan Niya ang mga tao ng mga pagkakataon na magsisi at mga pagkakataon na magbago, at sa prosesong ito, nauunawaan Niya ang mga tao at alam Niya nang lubusan ang kanilang mga kahinaan at lawak ng kanilang kasamaan. Alam Niyang matitisod sila. Kaya, sa oras na malaman natin kung ano ang isang pagbabago sa disposisyon, at kapag naunawaan natin kung anong uri ng proseso ang dapat nating pagdaanan upang makaranas ng isang pagbabago sa disposisyon, hindi tayo dapat matakot. Sa halip, dapat tayong magkaroon ng tiwala. Pagdating sa pagtatamo ng isang pagbabago sa disposisyon, makikita nating ang gawain ng Diyos ay kapwa makatotohanan at praktikal, at na mayroon Siyang kapangyarihang iligtas ang mga tao mula sa diwa ng katiwalian ni Satanas at agawin sila mula sa mga kamay ni Satanas. Mayroon din Siyang kapangyarihan at karunungan para hayaan ang mga taong magtamo ng isang pagbabago sa disposisyon.

Hango sa “Ano ang Pagbabago ng Disposisyon at ang Landas tungo sa Pagbabago ng Disposisyon” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Ang Pagbago sa Disposisyon Mo ay Nagsisimula sa Pag-unawa sa Iyong Kalikasan

Sumunod:Nagkatawang-Tao ang Diyos Upang Magdusa sa Ngalan ng Tao

Kaugnay na Content