Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

13 Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa

Bilis

13 Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa

A ... a ... a ... a ... a ... a ... a ... a …

I

Ang makapangyarihang tunay na D'yos,

hari sa trono naghahari sa buong sansinukob,

buong sansinukob, nakaharap sa lahat ng bansa't mga tao.

Nagniningning l'walhati ng D'yos sa buong mundo.

Hanggang sa dulo ng sansinukob,

lahat ng buhay dapat makita.

Mga lawà, ilog, dagat, lupa, bundok,

lahat ng nabubuhay nabubunyag sa liwanag

ng presensya ng tunay na D'yos,

napanumbalik, nagising sa panaginip,

sumisibol sa lupa!

O! Ang tanging tunay na D'yos nagpapakita sa mundo.

Sinong may tapang upang lumaban?

Lahat nanginginig sa takot, napaniwalang ganap,

patuloy na nagmamakaawa.

Lahat ng tao'y yumuyukod sa Kanya't

lahat ng dila'y sumasamba!

II

Lahat ng dako sa mundo, lahat ng bagay sa lupa,

di kailanman huminto sa kanilang papuri sa Diyos.

Sa pagdating ng tagsibol,

maalinsanga't kaaya-ayang simoy dala'y ulan ng tagsibol.

Lagaslas at ngawa ng mga sapa, gaya ng tao,

masaya't mapanglaw, lumuluha, luha ng pagsisisi.

Mga ilog, lawa, alon ng karagata't daluyong umaawit lahat,

pinupuri ngalang banal ng tunay na D'yos,

ngalan N'yang banal!

O! Himig ng papuri nila, himig ng papuri'y kaylinaw!

Mga tiniwali ni Satanas noon,

mga tiniwaling bagay noon, lahat mapapanibago,

lahat iyo'y mapapanibago, mapapanibago't mapapalitan,

papasok sa katayuang bago….

III

Ito ang banal na trumpeta, banal na trumpeta'y tumutunog!

Makinig maigi: Kaytamis ng tunog!

Pagbigkas mula sa trono!

Nagpapahayag sa lahat ng bansa't mga tao.

Ang oras dumating na. Wakas ng mga huling araw.

Planong pamamahala ng D'yos ay natapos na.

Kaharian ng D'yos lumitaw na nang publiko sa lupa.

Mga bansa sa mundo'y naging kaharian ng D'yos.

Mga bansa sa mundo'y naging kaharian ng D'yos.

Pitong trumpeta ng D'yos tumutunog mula sa trono.

Anong kahanga-hanga't kamangha-manghang mga bagay

ang mangyayari!

Minamasdan ng D'yos ang bayan N'yang may galak;

kilala nila ang tinig N'ya.

Mula sa bawa't bansa't dako,

bayan ng D'yos nagsasama-sama.

O! mga tao'y 'di-makahinto

sa pagpupuri't paglukso para sa tunay na D'yos.

Sumasaksi sa tunay na D'yos, sumasaksi sa mundo,

tinig nila'y madagundong, parang lagaslas ng maraming tubig.

Mga tao'y dadagsa sa kaharian ng D'yos,

kaharian ng D'yos, kaharian ng D'yos.

mula sa Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula

Sinundan:Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan

Sumunod:Paghatol ng Diyos Lubusang Dumating Na

Baka Gusto Mo Rin