Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

250 Ang Pagpapalakas ng Loob ng Pag-ibig ng Diyos

Sa paggawa ng aking tungkulin sa pamilya ng Diyos,

naranasan ko na ang dakilang pag-ibig ng Diyos.

Ang pagmamalasakit ng mga kapatid na lalaki at babae rito

ay higit pa sa lahat ng pagmamahal

ng aking mga magulang.

Sa pagpupulong at pagbabahagi tungkol

sa pag-ibig ng Diyos,

lahat kami ay lumuluha ng tunay na damdamin.

Tinutustusan kami sa pamamagitan

ng pagbabahagi ng katotohanan,

pagtutulungan at pagsusuporta ng isa't isa.

Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos,

namumuhay sa harapan Niya,

ang puso ko ay panatag at puno ng liwanag.

Hangad kong mahalin ang Diyos,

gawin ang aking tungkulin

at sa gayon maisabuhay ang makabuluhang buhay.

Lahat ng tinatamasa ko ngayon

ay biyaya at mga pagpapala ng Diyos.

Pinalalakas ang loob ko ng Kanyang pag-ibig

upang mahalin at bigyang-kasiyahan Siya.

Lagi kong susundin ang Diyos

at susuklian ang Kanyang pagmamahal sa akin.

Dahil sa mga kalikasang tiwali,

lumalaban ang tao sa Diyos.

Sumasailalim sa paghatol ng mga salita ng Diyos,

nakikita ko ang katotohanan ng aking katiwalian:

Ako ay mapagmalaki, hindi matapat,

kulang ng wangis ng tao

Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa laman,

pagsasagawa ng katotohanan,

ang katiwalian ko ay nililinis.

Dinidilig ng mga salita ng Diyos,

pinapakain kami sa bawat araw.

Nabubuhay sa Kanyang mga salita,

natatamasa ko ang Kanyang pagmamahal.

Sa pagsasagawa sa katotohanan,

pagsunod sa Diyos,

mas nagliliwanag ang daan,

mas malayo ang nararating.

Hangad kong mahalin ang Diyos,

gawin ang aking tungkulin

at sa gayon maisabuhay ang makabuluhang buhay.

Lahat ng tinatamasa ko ngayon

ay biyaya at mga pagpapala ng Diyos.

Pinalalakas ang loob ko ng Kanyang pag-ibig

upang mahalin at bigyang-kasiyahan Siya.

Lagi kong susundin ang Diyos

at susuklian ang Kanyang pagmamahal sa akin.

Sa pag-uusig ng pamahalaan,

ang kalooban kong sumunod sa Diyos ay napapalakas.

Sa kabila ng pang-aapi at mga kahirapan,

napapasigla ako ng pag-ibig ng Makapangyarihang Diyos.

Sa sandaling ligtas mula sa tumutugis,

nakikita ko ang lakas ng Diyos.

Itinatakwil ko si Satanas,

laging minamahal ang Diyos.

Naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos,

ito ay tunay na tunay, totoo.

Ang Diyos ay matuwid, banal,

karapat-dapat sa papuri.

Lahat ng tinatamasa ko ngayon

ay biyaya at mga pagpapala ng Diyos.

Pinalalakas ang loob ko ng Kanyang pag-ibig

upang mahalin at bigyang-kasiyahan Siya.

Lagi kong susundin ang Diyos

at susuklian ang Kanyang pagmamahal sa akin.

Sinundan:Ang Pag-ibig ng Diyos

Sumunod:Ang Pag-ibig ng Diyos ay Laging Nananatili sa Aking Puso

Baka Gusto Mo Rin