Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

633 Hindi Alam ng mga Tao ang Pagliligtas ng Diyos

1 Ang layunin at kabuluhan ng Aking pagdating sa gitna ng tao ay upang iligtas ang buong sangkatauhan, upang dalhin ang buong sangkatauhan pabalik sa Aking sambahayan, upang pag-isahing muli ang langit at ang lupa, at upang mapapaghatid ang tao ng mga “senyales” sa pagitan ng langit at lupa, dahil iyon ay ang likas na tungkulin ng tao. Sa panahong nilikha Ko ang sangkatauhan, naihanda Ko na ang lahat ng bagay para sa sangkatauhan, at kinalaunan, pinahintulutan Ko ang sangkatauhang tanggapin ang mga yaman na ibinigay Ko sa kanya ayon sa Aking mga kinakailangan. Kaya naman, sinasabi Ko na ito ay sa ilalim ng Aking patnubay na ang buong sangkatauhan ay nakarating na ngayon. At ang lahat ng ito ay Aking plano.

2 Sa gitna ng buong sangkatauhan, hindi-mabilang na dami ng mga tao ang umiiral sa ilalim ng pangangalaga ng Aking pag-ibig, at hindi-mabilang na dami ang namumuhay sa ilalim ng pagkastigo ng Aking poot. Kahit na ang mga tao ay nananalanging lahat sa Akin, hindi pa rin nila kayang baguhin ang kanilang kasalukuyang mga kalagayan; sa sandaling sila ay nawalan na ng pag-asa, mahahayaan na lamang nila kung ano ang magiging takbo ng pangyayari at tumitigil na suwayin Ako, dahil ito lamang ang magagawa ng tao. Pagdating sa kalagayan ng buhay ng tao, hindi pa nasusumpungan ng tao ang tunay na buhay, hindi pa siya nakakalampas sa kawalan-ng-katarungan, kapanglawan, at mga nakakahapis na kalagayan ng mundo—at kaya naman, kung hindi dahil sa pagsapit ng sakúnâ, karamihan ng mga tao ay makakayakap pa rin sa Inang Kalikasan, at lulóng pa rin ang kanilang mga sarili sa paglasap ng “buhay.” Hindi nga ba ito ang realidad ng mundo? Hindi nga ba ito ang tinig ng kaligtasan na winiwika Ko sa mga tao?

3 Bakit, sa gitna ng sangkatauhan, walang sinuman ang kailanman ay tunay na nagmamahal sa Akin? Bakit minamahal lamang Ako ng tao sa kalagitnaan ng pagkastigo at mga pagsubok, nguni’t walang sinuman ang umiibig sa Akin sa ilalim ng Aking pangangalaga? Ako ay nagpalasap na ng Aking pagkastigo sa sangkatauhan sa maraming pagkakataon. Tinitingnan nila ito, nguni’t hindi nila ito pinapansin, at hindi nila ito pinag-aaralan at pinag-iisipan sa oras na ito, at kaya nga lahat ng dumarating sa tao ay walang-awang paghatol. Ito ay isa lamang sa Aking mga paraan ng paggawa, nguni’t ito pa rin ay para baguhin ang tao at himukin siyang umibig sa Akin.

Hango sa “Kabanata 29” ng Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Apat na Kasabihan

Sumunod:Bakit Hindi Mahalin ng mga Tao nang Taos-Puso ang Diyos?

Kaugnay na Content