Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

125 Determinadong Sundin ang Diyos

1

Labis akong tiniwali ni Satanas, halos wala akong pagkakatulad sa tao.

Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na malupit na ibinunyag, nakita ko ang kapangitan ng aking katiwalian.

Arogante at puno ng makasatanas na disposisyon, talagang hindi ako marapat na mamuhay sa harap ng Diyos.

Kung wala ang awa at pagliligtas ng Diyos, paano akong mapupunta rito ngayon?

Paghatol ng Diyos ang nakapagligtas sa akin, determinado akong sundin ang Diyos.

2

Malalim na ang ugat ng aking makasatanas na kalikasan, kaya madalas akong nagrerebelde sa Diyos.

Naging papet ako ng sarili kong laman, malagim, kalunus-lunos.

Itinatakda ko ang aking pasiya na isagawa ang katotohanan, upang ako ay talagang makalaya.

Bilang nabubuhay na nilalang, dapat kong malampasan ang laman at mabawi ang tunay kong sarili.

3

Ipinakikita ng mga salita ng Diyos ang landas sa buhay, ngayon alam ko na kung paano maging tao.

Tanging sa pagtalikod kay Satanas at sa laman, pagsasagawa ng katotohanan, ako magiging makatao.

Sa paggugol ng sarili ko para sa Diyos at pagsunod sa Kanya, nakita ko ang Kanyang mga pagpapala.

Tanging ang puso ng Diyos ang nagmamahal sa mga tao, ang Diyos ay marapat sa papuri ng sangkatauhan.

4

Malinaw kong nakita ang espirituwal na digmaan ng mundo, talagang inilalantad ng pagkakatawang-tao ng Diyos ang mga tao.

Ang Anak ng tao ay nagpapahayag ng mga katotohanan upang iligtas ang sangkatauhan, nagtitiis ng napakalaking kahihiyan.

Nakita ko kung gaano katotoo ang pagmamahal ng Diyos, paanong hindi ko Siya mamahalin?

Nakakamit ko ang katotohanan at sumasaksi para sa Diyos upang suklian ang Kanyang pagmamahal.

5

Lahat ng pamamaraan ng gawain ng Diyos ay upang linisin at gawing perpekto ang tao.

Ang aking kinabukasan at kapalaran ay nakasalalay lahat sa mga kamay ng Diyos, naniniwala ako na Siya ay matuwid.

Napagpasiyahan ko na si Cristo ang katotohanan, susundin ko ang Diyos hanggang sa wakas.

Ipinapangako ko ang buhay ko na sasaksi para sa Diyos, tiyak na hindi ko Siya pagtataksilan.

Sinundan:Laging Sumunod sa Diyos

Sumunod:Sumunod sa Halimbawa ni Pedro at Hangaring Mahalin ang Diyos

Baka Gusto Mo Rin