Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

953 Ang mga Pamantayan sa Pagsunod ng Tao sa Diyos

1 Sa pagsukat kung masusunod ng mga tao ang Diyos o hindi, ang mahalagang tingnan ay kung may hinihiling silang anumang maluho mula sa Diyos, at kung may iba pa silang mga intensyon o wala. Kung palaging humihiling ang mga tao sa Diyos, patunay iyan na hindi pa nila Siya nasunod. Kung humihiling ka sa Diyos, patunay iyan na nakikipagkasundo ka sa Kanya, na pinipili mo ang sarili mong mga saloobin, at kumikilos ka ayon doon. Dito, nagtataksil ka sa Diyos, at suwail ka. Walang katuturan ang paghiling sa Diyos; kung talagang naniniwala ka na Siya ang Diyos, hindi ka mangangahas na humiling sa Kanya, ni hindi ka nararapat na humiling sa Kanya, makatwiran man iyon o hindi. Kung tunay kang nananalig, at naniniwala ka na Siya ang Diyos, wala kang magagawa kundi sambahin at sundin Siya.

2 Ang mga tao ngayon ay hindi lamang may pagpipilian, kundi inuutusan pang kumilos ang Diyos alinsunod sa sarili nilang mga kaisipan, pinipili nila ang sarili nilang mga iniisip at hinihiling na kumilos ang Diyos ayon sa mga ito, at hindi nila inuutusan ang kanilang sarili na kumilos ayon sa mga layon ng Diyos. Sa gayon, walang tunay na pananalig sa kanilang kalooban, ni walang katuturan ang pananalig nilang ito. Kapag nagagawa mong huwag gaanong utusan ang Diyos, mag-iibayo ang iyong tunay na pananalig at pagsunod, at magiging mas normal din ang iyong pakiramdam. Kapag kaya mong sumunod nang tunay, magagawa mong sumunod sa Kanya nang may iisang puso at isipan, ginagamit ka man Niya o hindi; magagawa mong igugol ang sarili mo para sa Kanya, mayroon ka mang katayuan o wala. Saka ka lang magtataglay ng katwiran at magiging isang taong sumusunod sa Diyos.

Hango sa “Masyadong Maraming Hinihingi ang mga Tao Mula sa Diyos” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Hanapin ang Katotohanan Upang Magkaroon ng Gawain ng Banal na Espiritu

Sumunod:Paano Sinusukat ng Diyos ang mga Pagbabago sa mga Disposisyon ng mga Tao

Baka Gusto Mo Rin