Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

744 Angkop ba ang Ganitong Klaseng Disposisyon sa Paglilingkod sa Diyos?

1 Ang bawat isa sa inyo, bilang mga tao na naglilingkod, ay kailangang maipagtanggol ang kapakanan ng iglesia sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, sa halip na atupagin ang iyong sariling mga kapakanan. Hindi katanggap-tanggap na gawin ito nang nag-iisa, kung saan pinahihina mo siya at pinahihina ka niya. Ang mga tao na kumikilos sa ganitong paraan ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa Diyos! Ang disposisyon ng ganitong uri ng tao ay napakasama; wala ni isang patak ng pagkatao ang nananatili sa kanila. Sila ay isandaang porsiyentong Satanas! Sila ay mga hayop! Maging sa ngayon ang gayong mga bagay kagaya nito ay nangyayari pa rin sa inyo, umaaabot hanggang sa pag-atake sa bawat isa sa panahon ng pagbabahagi, sadyang naghahanap ng mga pagdadahilan, namumula ang buong mukha sa pakikipagtalo dahil sa ilang maliliit na bagay, hindi nakahanda ang sinuman na magparaya, itinatago ng bawat tao kung ano ang nasa loob mula sa iba pa, pinagmamasdang mabuti ang kabilang panig at nagiging alisto.

2 Maaari bang ang ganitong uri ng disposisyon ay karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos? Maaari bang ang ganitong gawain kagaya ng sa iyo ay makapagbibigay ng panustos sa mga kapatid? Hindi lamang sa hindi mo nagagawang gabayan ang mga tao tungo sa tamang landas ng buhay, ang totoo ipinapasok mo ang iyong mga tiwaling disposisyon sa mga kapatid. Hindi mo ba sinasaktan ang iba? Napakasama ng iyong konsensiya, bulok hanggang sa pinakagitna! Hindi ka pumapasok sa realidad, at hindi mo isinasagawa ang katotohanan. Bukod pa riyan, ibinubunyag mo ang iyong napakasamang kalikasan sa ibang mga tao nang walang kahihiyan, talagang wala kang nalalamang kahihiyan! Ipinagkatiwala sa iyo ang mga kapatid, ngunit dinadala mo sila sa impiyerno. Hindi ka ba isang tao na nabulok na ang konsensiya? Ikaw ay lubos na walang kahihiyan!

Hango sa “Maglingkod Kagaya ng Ginawa ng mga Israelita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Paano Maglingkod nang Naaayon sa Kalooban ng Diyos

Sumunod:Ang Iniisip ng Diyos sa mga Gawa ng Tao

Baka Gusto Mo Rin