Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

189 Nagiging Bagong Tao

1

Sa pag-iisip sa aking pananampalataya sa Diyos noong araw, nadarama ng puso ko ang malaking utang na loob.

Dahil hindi ko hinanap ang katotohanan, napakarami kong pinagsisihan.

Dinakila ako ng Diyos para gawin ang aking tungkulin, ngunit hindi ko alam kung paano isaalang-alang ang Kanyang kalooban.

Nagtrabaho at nangaral ako para lamang ikumpara ang aking sarili sa ibang mga tao.

Nagustuhan ko na tinitingala at iginagalang ako ng iba.

Pinaglingkuran ko ang Diyos sa pangalan, pero ang totoo’y pinatutunayan ko ang aking kakayahan.

Napakaraming beses akong pinaalalahanan at binalaan ng Diyos pero hindi ko Siya pinansin.

Matigas ang ulo, nagmadali ako para lamang sa mga gantimpala, para sa korona.

Nagpakahirap ako para makilala at magkaroon ng katungkulan, kasuklam-suklam iyon sa Diyos.

2

Itinago ng Diyos ang Kanyang mukha at nahulog ako sa kadiliman na walang masulingan.

Gaya ng isang naglalakad na bangkay parang mga taon ang mga araw na nagdaan sa buhay ko.

Sa mga pagsubok, sinuri ko ang sarili kong mga gawa at pag-uugali.

Natamasa ko nang husto ang pag-ibig ng Diyos ngunit hindi ko inisip na suklian ang pag-ibig Niya.

Ginamit ko ang mga oportunidad na gawin ang aking tungkulin para magpasikat.

Ang aking pagkatao, gaya ng sa arkanghel, ay dapat isumpa ng Diyos.

Nanginginig sa takot, nahulog ako sa harap ng Diyos nang may malaking pagsisisi.

Napakarebelde at palaban sa Diyos, paano ako magiging marapat na tawaging tao?

Nais kong tanggapin ang paghatol ng Diyos at baguhin ang aking disposisyon.

3

Sa pagdanas ng paghatol ng Diyos, nalaman ko na ang disposisyon ng Diyos ay matuwid.

Sa puso ko iginagalang at sinusunod ko ang Diyos at medyo isinasabuhay ko ang wangis ng tao.

Ngayon ko lang nalaman na kung walang pagbabago sa disposisyon, hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa Diyos.

Nagpapasalamat ako sa napapanahong paghatol ng Diyos na naghatid sa akin sa ilalim ng Kanyang pangangalaga.

Ngayo’y natikman ko na ang pag-ibig ng Diyos, at tunay na tunay at totoong-totoo iyon.

Diyos ko, hindi na ako muling maghihimagsik laban sa Iyo o palulungkutin Ka.

Ang tanging nais ko ay pahalagahan ang mga huling oras na ito at maging isang bagong tao,

hindi para igalang ako ng iba, kundi para masunod lamang ang Iyong kalooban,

para mamuhay ayon sa Iyong mga salita at dakilain Ka at patotohanan sa lahat ng bagay.

Sinundan:Pagsisisi sa Pagdanas ng Paghatol

Sumunod:Ang Taos-Pusong Kagustuhan na Magsisi

Kaugnay na Content