Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

313 Saan Ka man Pumunta Magiging Kasama Mo Ako

Naibigay ko na sa Iyo ang aking puso.

wala na akong iba pang pag-ibig kundi Ikaw.

Ang pag-ibig ko sa Iyo ay isang malalim na batis,

mahal na mahal.

Nais kong sundan Ka sa buong buhay ko,

ito ang aking taimtim na pangako.

Ang Iyong mga salita ng kamahalan ay nalulupig ako.

Nagdadalamhati ako sa masakit na pagpipino.

Nakita ko na ang Iyong katuwiran.

Alam kong dapat Kang igalang.

Sa napakaraming pagkakataon,

mahigpit Mo akong pinakikitunguhan.

Pagkatapos lamang ng maraming nakatagong luha,

nalalaman kong Ikaw ang pinaka-kaibig-ibig.

Wala akong nais maliban sa Iyo.

Nakahanda akong magbuwis

ng aking buhay upang mahalin Ka.

Mamahalin Kita hanggang katapusan,

hanggang katapusan,

at sasama ako sa Iyo magpakailanman.

Kahit sa pamamagitan ng sakit,

kahit sinasalakay ako ni Satanas,

hindi ako magsisising mahalin Ka,

kaya lahat ng sa akin ay ibibigay ko sa Iyo.

Saan Ka man pumunta,

magiging kasama Mo ako.

At nananabik ako,

oh, nananabik akong makisamang muli sa Iyo.

Oo, nananabik ako,

gaano ang pananabik kong makisamang muli sa Iyo.

Sino ang hindi maaaring magmahal sa Iyo?

Ikaw ang pinaka-kaibig-ibig.

Ang pag-ibig ko sa Iyo ay tapat

at walang maaaring lumaban.

Ang pag-ibig ko ay matatag

na punong nakatanim sa ilog.

Hindi ito natatakot sa init.

Sa tagtuyot hindi ito nalalanta.

Nagdurusa ako dahil sa pagmamahal sa Iyo.

Hindi ko inaalala ang kinabukasan.

Maging ito ay mga hangin o mga bagyo,

tinatanggap kong lahat ito para sa Iyo.

Tinitiis ko ang kahihiyan upang maging Iyong saksi.

Iniaalay ko kung ano ang dapat kong bayaran para

sa Iyong dakilang pag-ibig.

Mamahalin Kita hanggang katapusan,

hanggang katapusan,

at makakasama Mo ako magpakailanman.

Kahit sa pamamagitan ng sakit,

kahit sinasalakay ako ni Satanas,

hindi ako magsisising mahalin Ka,

kaya lahat ng sa akin ay ibibigay ko sa Iyo.

Saan Ka man pumunta,

magiging kasama Mo ako.

At nananabik ako,

oh, nananabik akong makisamang muli sa Iyo.

Oo, nananabik ako,

gaano ang pananabik kong makisamang muli sa Iyo.

Nag-aalab ang aking puso.

Labis akong nananabik na lumago nang mas mabilis,

upang mahalin Ka nang mas dalisay

at ibigay ang lahat ng sa akin sa Iyo.

Mapait akong umiiyak at nananalangin.

hindi ako makakatiis na mabigo.

Dapat kong talikdan ang aking mga karumihan

at sumama sa Iyo sa piging.

Gaano ako kasabik na makita Ka,

upang hindi na kailanman muling magkahiwalay.

Sa di-masasabing paghihirap,

mayroon ako ng Iyong mga salita upang aliwin ako.

Paninirang-puri at pagtanggi,

handa kong tiisin ang lahat ng ito.

Ang pag-iisip sa Iyo ay nagpa-alab ng pag-ibig ko.

Maririnig Mo ito sa aking tinig na nananalangin.

Kahit sa pamamagitan ng sakit,

kahit sinasalakay ako ni Satanas,

hindi ako magsisising mahalin Ka,

kaya lahat ng sa akin ay ibibigay ko sa Iyo.

Saan Ka man pumunta,

magiging kasama Mo ako.

At nananabik ako,

oh, nananabik akong makisamang muli sa Iyo.

Oo, nananabik ako,

gaano ang pananabik kong makisamang muli sa Iyo.

Gaano ang pananabik kong makisamang muli sa Iyo..

Sinundan:Pananabik sa Diyos

Sumunod:Ako ay Nagmamahal sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin