598 Dapat Mong Tanggapin ang Pagsisiyasat ng Diyos sa Lahat ng Bagay

1 Ang mga may kakayahang magsagawa ng katotohanan ay makakatanggap ng pagsisiyasat ng Diyos sa kanilang mga pagkilos. Kapag tinatanggap mo ang pagsisiyasat ng Diyos, naitatama ang puso mo. Kung ang iyong ginagawa ay para makita lamang ng iba at hindi tinatanggap ang pagsisiyasat ng Diyos, nasa puso mo ba ang Diyos? Ang mga taong tulad nito ay walang pusong may takot sa Diyos. Huwag laging gumagawa ng mga bagay-bagay para sa iyong sariling kapakanan, huwag laging nagsasaalang-alang ng iyong sariling mga interes, at huwag nagsasaalang-alang ng iyong sariling katayuan, kahihiyan o reputasyon. Dapat mo munang isaalang-alang ang interes ng tahanan ng Diyos at unahin iyan; dapat maging mapagsaalang-alang ka sa kalooban ng Diyos, magbulay-bulay kung iniisip mo man ang gawain ng tahanan ng Diyos o hindi at kung iyong nagagampanan man nang mainam ang tungkulin mo o hindi.

2 Kapag lagi mong isinasaalang-alang ang gawain ng tahanan ng Diyos sa puso mo at iniisip ang pagpasok sa buhay ng iyong mga kapatiran, kung gayon makakaya mong gampanan nang mainam ang iyong tungkulin. Tanging kapag ang kakayahan mo ay mahina, ang iyong karanasan ay mababaw, o hindi ka bihasa sa iyong mga tungkulin, kaya baka may ilang mali o kakulangan sa iyong gawain, at maaaring hindi maging napakaganda ng mga resulta, nguni’t naibuhos mo na ang iyong buong lakas. Kapag hindi mo isinasaalang-alang ang iyong sariling mga interes sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, bagkus sa lahat ng oras ay isinasaalang-alang ang gawain ng tahanan ng Diyos, iniisip ang interes ng tahanan ng Diyos at ginagampanan nang mainam ang iyong tungkulin, makakaipon ka kung gayon ng mabubuting gawa sa harap ng Diyos. Ang mga nagtataglay ng mabubuting gawang ito ay yaong mga may angking realidad ng katotohanan, at sa ganoon mayroon silang patotoo.

Hango sa “Makakamtan Mo ang Katotohanan Matapos Ipagkaloob sa Diyos ang Iyong Tunay na Puso” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 597 Gampanan Mo ang Tungkulin Mo at Tatayo Kang Saksi

Sumunod: 599 Ang Mabuhay Upang Gampanan ang Tungkulin Mo ay Makahulugan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito