Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

25 Lumilikha ng mga Himala ang mga Salita ng Diyos

Ikaw ay naging tao upang lumakad sa gitna ng tao,

dinala sa amin ang daan sa buhay na walang-hanggan.

Oh Diyos, lahat ng salita Mo ay katotohanan,

ginagabayan kami nito sa tamang landas sa buhay.

Lahat ng salita Mo ay may hawak na awtoridad,

hinahatulan, nililinis ang aming katiwalian.

Nag-uugat nang malalim ang Iyong pag-ibig

sa aming mga puso,

umaawit kami ng mga bagong awit,

pinupuri ang Iyong pagliligtas.

Ang aming paglago ay hindi maaaring humiwalay

mula sa pagdidilig ng Iyong mga salita.

Natamo Mo na ang aming kabuuan,

at umaawit kami para sa Iyo.

Ang aming mga puso ay pinupuno ng Iyong pag-ibig.

Makapangyarihang Diyos,

laging pinupuri Ka namin.

Sinasabi ng bawat saksi ang Iyong karunungan at lakas.

Ang Iyong mga salita ay isinasakatuparan

ang lahat ng bagay,

ang buong sansinukob ay nagdudulot ng buhay.

Ang Iyong mga salita ay lumilikha

ng hiwaga ng buhay,

sino ang mabibigong magpalaganap

ng Iyong pangalan?

Pinupuri Ka ng buong sansinukob,

at hindi kailanman mapipinsala ang mga tinig ng papuri.

Makapangyarihang Diyos,

laging pinupuri Ka namin.

Ang Iyong katuwiran ay nasa itaas ng langit,

ang kapanahunan ng kasamaan

ay nasusunog ng Iyong poot.

Ibinubunyag ng Iyong mga salita

ang Iyong pagka-makapangyarihan sa lahat,

ginagawa ang lahat ng bagay na bago sa lupa at langit.

Ganap Mo nang nakamtan ang kaluwalhatian,

tinatalo si Satanas at lahat ng kaaway.

Lahat ng Iyong bayan ay humaharap sa Iyong trono,

nasisiyahan sa Iyong kasaganaan

at pinupuri ang Iyong mga gawa.

Ang aming paglago ay hindi maaaring humiwalay

mula sa pagdidilig ng Iyong mga salita.

Natamo Mo na ang aming kabuuan,

at umaawit kami para sa Iyo.

Ang aming mga puso ay pinupuno ng Iyong pag-ibig.

Makapangyarihang Diyos,

laging pinupuri Ka namin.

Sinasabi ng bawat saksi

ang Iyong karunungan at lakas.

Ang Iyong mga salita ay isinasakatuparan

ang lahat ng bagay,

ang buong sansinukob ay nagdudulot ng buhay.

Ang Iyong mga salita ay lumilikha

ng hiwaga ng buhay,

sino ang mabibigong magpalaganap

ng Iyong pangalan?

Pinupuri Ka ng buong sansinukob,

at hindi kailanman mapipinsala

ang mga tinig ng papuri.

Makapangyarihang Diyos,

laging pinupuri Ka namin.

Makapangyarihang Diyos,

laging pinupuri Ka namin.

Sinundan:Ang Kaharian

Sumunod:Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos

Baka Gusto Mo Rin