Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

14 Si Cristo ng mga Huling Araw ay Nagpapakita sa Silangan

Isang dakilang liwanag ang nagpapakita

sa madilim na mundo.

Nakalabas na ngayon ang kidlat sa silanganan.

Ito ang pagdating ng Anak ng tao.

Paano kami hindi maaaring umawit tungkol

sa katotohanang ito?

Ikaw ang praktikal na Diyos na nagkatawang-tao.

Pinupuri Ka namin sa lahat ng oras,

Makapangyarihang Diyos!

Itinataas namin ang aming mga tinig upang awitin

ang tungkol sa Iyo.

Pinupuri Ka namin sa lahat ng oras,

Makapangyarihang Diyos!

Lahat ng tao ay pinupuri

ang Iyong maluwalhating banal na pangalan.

Umaalingawngaw ito mula Silangan patungong Kanluran;

Ikaw ang Araw na nagniningning.

Nakamit Mo na ang kaharian at nakarating na sa lupa.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Oh, nagpakita nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Umuupo ang matagumpay na Hari sa trono.

Tagumpay ang pagtubos,

nakabalik Ka na sa katawang-tao.

Nagsisimula ang paghatol sa tahanan ng Diyos.

Ang paghatol ng mga huling araw

ay nagsimula na ngayon.

Ang mga katotohanang Iyong ipinahahayag

ay lumalaganap sa buong mundo.

Oh Diyos, itinataas namin

ang aming mga tinig upang purihin Ka!

Ang kaharian ng langit ay nakarating na sa lupa.

Oh Diyos, itinataas namin

ang aming mga tinig upang purihin Ka!

Lahat ng tao ay pinupuri

ang Iyong maluwalhating banal na pangalan.

Umaalingawngaw ito mula Silangan patungong Kanluran;

Ikaw ang Araw na nagniningning.

Nakamit Mo na ang kaharian at nakarating na sa lupa.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao,

praktikal na Diyos,

Binibigkas Mo ang mga salita,

lumalakad sa mga iglesia.

Makapangyarihang Diyos,

sumasaamin ang Iyong pag-ibig.

Dinidilig Mo ang Iyong bayan,

gumagawa ng mga mananagumpay!

Makapangyarihang Diyos,

natalo Mo na si Satanas!

Makapangyarihang Diyos,

nakamit Mo na ang kaluwalhatian!

Ganap nang natapos ang Iyong dakilang gawain.

Makapangyarihang Diyos,

nakamit Mo na ang kaluwalhatian!

Lahat ng tao ay pinupuri

ang Iyong maluwalhating banal na pangalan.

Umaalingawngaw ito mula Silangan patungong Kanluran;

Ikaw ang Araw na nagniningning.

Nakamit Mo na ang kaharian at nakarating na sa lupa.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Nagtagumpay na si Cristo ng mga huling araw.

Labis na napahiya si Satanas,

ang malaking pulang dragon.

Ang mga banal ng lahat ng kapanahunan

ay bumabalik mula sa mga patay,

tinatamasa ang mga pagpapala ng kaharian ng langit.

Lumalaganap sa buong mundo

ang ebanghelyo ng kaharian.

Huwag mag-aksaya ng panahon

sa pagsunod sa mga yapak ng Diyos.

Maghanap nang buo nating lakas baka tayo ay maiwan.

Huwag mag-aksaya ng panahon

sa pagsunod sa mga yapak ng Diyos.

Makapangyarihang Diyos, kami ay nagpupuri,

sumasayaw at umaawit sa Iyo.

Nakakamtan ang lahat ng Iyong mga salita,

ipamalas ang Iyong pagka-makapangyarihan sa lahat!

Makapangyarihang Diyos, kami ay nagpupuri,

sumasayaw at umaawit sa Iyo.

Nakakamtan ang lahat ng Iyong mga salita,

ipamalas ang Iyong pagka-makapangyarihan sa lahat!

Nakakamtan ang lahat ng Iyong mga salita,

ipamalas ang Iyong pagka-makapangyarihan sa lahat!

Lahat ng tao ay pinupuri

ang Iyong maluwalhating banal na pangalan.

Umaalingawngaw ito mula Silangan patungong Kanluran;

Ikaw ang Araw na nagniningning.

Nakamit Mo na ang kaharian at nakarating na sa lupa.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Oh, nagpakita na ang kaharian ni Cristo.

Sinundan:Ang Isang Tunay na Diyos ay Nagpakita na sa Katawang-tao

Sumunod:O Panginoon, Nasaan Ka?

Baka Gusto Mo Rin