Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

1002 Tinatahak Mo ang Landas ni Pablo Kapag Hindi Mo Hinahangad ang Katothanan

1 Karamihan sa mga tao sa ngayon ay nasa ganitong uri ng kalagayan: “Upang makamit ang mga pagpapala dapat kong gugulin ang aking sarili para sa Diyos at magsakripisyo para sa kanya. Upang makamit ang mga pagpapala dapat kong iwan ang lahat para sa Diyos; dapat kong tapusin kung ano ang Kanyang ipinagkatiwala sa akin at tuparing mabuti ang aking tungkulin.” Ito ay pinangingibabawan ng layuning pagpapalain; ito ay paggugol sa sarili sa kabuuan para sa layunin ng pagkakamit sa mga gantimpala ng Diyos, para sa pagkakamit ng putong. Hindi tinataglay ng ganitong uri ng tao ang katotohanan sa kanyang puso, at tiyak na nauunawaan lamang ang ilang mga salita ng doktrina na ipinangangalandakan niya sa lahat ng dako. Ang kanyang landas ay ang landas ni Pablo.

2 Ang paniniwala sa Diyos ng ganitong uri ng tao ay isang pagpapakita ng nagpapatuloy na gawain, at nadadama niya sa kanyang isip na habang lalo niyang ginagawa, lalong mas mapatutunayan nito na siya ay tapat sa Diyos, na habang lalo niyang ginagawa lalong mas tiyak na malulugod ang Diyos, at habang lalo niyang ginagawa lalo siyang nagiging karapat-dapat na makamit ang putong sa harap ng Diyos, at tiyak na tatanggapin niya ang pinakadakilang mga pagpapala sa tahanan ng Diyos. Nadadama niya na kung kaya niyang tiisin ang pagdurusa, mangangaral, at mamamatay para kay Cristo, kung makakaya niyang balewalain ang sariling buhay, at kung makukumpleto niya ang lahat ng mga tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, kung gayon siya ay magiging ang taong lubos na pinagpala ng Diyos, isa na nagkakamit ng pinakadakilang mga pagpapala, at tiyak na tatanggapin niya ang putong.

3 Ito ay nasa ilalim ng paggabay ng ganitong mga saloobin na ginawa ni Pablo upang paglingkuran ang Diyos. Hindi ba nagmula ang gayong mga saloobin at mga layunin sa kalikasan ni Satanas? Ang mga tao ay mayroong isang mala-demonyong kalikasan, kaya sa mundo hahangarin nila ang kaalaman, katayuan, pagkatuto, at makamundong tagumpay; sa tahanan ng Diyos, hahangarin nila na gugulin ang kanilang mga sarili para sa Diyos, maging tapat, at sa bandang huli ay tatanggapin ang putong at ang dakilang mga pagpapala. Kung ang mga tao ay walang katotohanan pagkatapos nilang maging mga sumasampalataya sa Diyos at hindi sila nagkaroon ng isang pagbabago sa kanilang disposisyon, kung gayon sila ay tiyak na mapupunta sa landas na ito. Ito ay isang realidad na hindi masasalungat ng sinuman.

Hango sa “Paano Tahakin Ang Landas ni Pedro” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Paano Maglakad sa Landas ni Pedro

Sumunod:Alam Mo ba Talaga ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos?

Baka Gusto Mo Rin