Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

630 Ang Paggising sa Katotohanan sa Bingit ng Inyong Kamatayan ay Huling-huli na

1 Sa landas na ito, maraming tao ang makakapagsalita ng maraming kaalaman, nguni’t sa oras ng kanilang kamatayan, ang kanilang mga mata ay apaw sa mga luha, at kinapopootan nila ang kanilang mga sarili sa pagkakasayang sa isang buong buhay at namuhay para sa wala hanggang sa katandaan. Nauunawaan lang nila ang mga doktrina nguni’t hindi nila kayang isagawa ang katotohanan at magpatotoo sa Diyos, sa halip tumatakbo lang paroo’t parito, abala na tulad ng isang pukyutan; kapag naghihingalo na, sa huli nila nakikita na kulang sila sa tunay na patotoo, na hindi nila tunay na nakikilala ang Diyos. Hindi ba ito kung gayon masyadong huli na? Bakit hindi mo samantalahin ang araw at hanapin ang katotohanan na iyong minamahal? Bakit maghihintay pa hanggang kinabukasan? Kung sa buhay ay hindi ka nagdurusa para sa katotohanan o naghahanap na makamit ito, posible bang ninanais mong maramdaman ang panghihinayang sa oras ng iyong paghihingalo? Kung gayon, bakit pa naniniwala sa Diyos?

2 Sa katotohanan, maraming bagay na kung saan ang tao, kung siya’y nag-uukol lamang ng katiting na pagsisikap, ay makakapagsagawa ng katotohanan at sa gayon ay napalulugod ang Diyos. Ang puso ng tao ay palagiang nilulukuban ng mga demonyo kung kaya hindi siya makakakilos para sa kapakanan ng Diyos. Sa halip, siya ay palaging naglalakbay nang pabalik-balik para sa laman, at walang anumang napapakinabang sa katapusan. Dahil sa mga katuwirang ito kaya ang tao ay may palagiang mga problema at paghihirap. Hindi ba ito mga pagpapahirap ni Satanas? Hindi ba ito katiwalian ng laman? Hindi mo dapat lokohin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita lamang. Sa halip, dapat kang gumawa ng nadaramang pagkilos. Huwag mong lokohin ang iyong sarili; ano ang kahulugan doon? Ano ang iyong mapapakinabang sa pamumuhay para sa kapakanan ng iyong laman at pagpapagal para sa katanyagan at kapalaran? Kung gayon, bakit pa naniniwala sa Diyos?

Hango sa “Dapat Kang Mamuhay Para sa Katotohanan Yamang Naniniwala Ka sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Mawalan ng Pagkakataong Magawang Perpekto ng Diyos at Pagsisisihan Mo Iyon Magpakailanman

Sumunod:Yaong mga Hindi Naghahanap sa Katotohanan ay Hindi Makakasunod Hanggang Wakas

Kaugnay na Content

 • Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos

  I May nagnanasang mata, agad Kang tumawag. Hinaharap ang masamang sangkatauhan, sinabi Mo'ng nasa puso Mo. Mga mali'y tinitiis Mo, para sa inaasam Mo…

 • Patotoo ng Buhay

  I Balang araw maaari akong mahuli dahil sa pagpapatotoo sa Diyos, alam ko sa puso ko na ang pagdurusang ito'y alang-alang sa katuwiran. Kung mamatay …

 • Paano Magawang Perpekto

  I Kung nais mong magawang perpekto ng Diyos, di sapat maging abala para sa Kanya, ni gumugugol sa sarili mo para sa Diyos. Kailanga'y marami kang…

 • Ito ang Wangis ng Isang Tunay na Tao

  1 Sa pananampalataya mo sa Diyos, dapat kang higit pang magbasa ng mga salita Niya bago mo mauunawaan ang katotohanan; sa pamamagitan lamang ng pag-un…