Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

83 Tunay na Pag-ibig ng Diyos

I

Paglapit kong muli sa Diyos ngayong araw, nakikita Kanyang maamong mukha.

La la la la la la.

Paglapit kong muli sa Diyos ngayong araw, lagalag na nakaraan ay iniwan.

Hallelujah!

Paglapit kong muli sa Diyos ngayong araw, pagkawili sa Kanyang salita’y pinupuno ako ng ligaya.

Paglapit kong muli sa Diyos ngayong araw, puso ko’y napakaraming nais sabihin.

Magiliw na mga salita ng Diyos ang dumidilig at nagpapakain sa’kin upang lumago (nagpapakain sakin upang lumago)

Mahigpit na mga salita ng Diyos humihikayat sa’king bumangon pagkatapos malugmok (bumangon pagkatapos malugmok).

O Diyos! Pinupuri Ka namin sapagkat itinaas Mo kami (itinaas Mo kami).

Kaya naming umawit sa Iyo ngayon dahil sa’Iyong pagpapala’t awa.

Mahal Ka namin, Makapangyarihang Tunay na Diyos!

Papuri sa Makapangyarihang Diyos!

II

O Diyos, mahal Mo kaming tunay, hinahayaan kaming lasapin ‘Iyong salita araw-araw!

O Diyos, mahal Mo kaming tunay, liwanagan kami araw-araw!

O Diyos, mahal Mo kaming tunay! Tunay mong dinidiliga’t inaalagaan ang Iyong bayan.

O Diyos, mahal Mo kaming tunay, dinadala palayo sa impluwensya ni Satanas.

Mga kapatid, magmadali at bumangon! Purihin nating sama-sama ang Diyos.

Itangi natin paano Niya tayo tinipon dito ngayon.

Lumaya sa lahat ng pasanin ng laman! Papuring taimtim sa Makapangyarihang Diyos!

Buong puso’t lakas tungkulin ay tuparin, pag-ibig sa Diyos ipakita sa pagkilos.

Iibigin Ka namin magpakailanman, Makapangyarihang Tunay na Diyos!

Sinundan:Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko'y Sa'Yo

Sumunod:Awit ng Matamis na Pag-ibig

Baka Gusto Mo Rin

 • Ang Sangkatauha'y Hindi Na Tulad ng Nais ng Diyos

  Umunlad na ang sangkatauhan sa paglipas ng mga taon hanggang sa marating ang kalagayan nila ngayon. Nguni't ang sangkatauhang orihinal na likha ng Di…

 • Panindigan ang Dapat Gawin ng Tao

  I Ang pag-aalay ng dalisay na birhen at banal na espirituwal na katawan, ibig sabihin ay pananatili ng pusong tapat sa harap ng Diyos. Para sa sang…

 • Dalanging Tunay

  I Ang dalanging tunay ay mula sa puso. Ito ay batay sa kalooban at salita ng Diyos. Pakiramdam mo'y napakalapit mo sa Kanya, at tila Siya ay kaharap…

 • Nakapa-kaunting Tao ang Kaayon ng Diyos

  I Ang Diyos ay gumawa ng maraming gawain sa gitna ng mga tao. Ang mga salitang Kanyang ibinigkas ay marami, para sa kapakanan ng kaligtasan ng tao, p…