843 Panahon na para Maghiwalay

1 Simula sa panahon ng paglikha, Aking naihula na sa mga huling araw na Ako ay gagawa ng isang pangkat ng mga tao na may isipang kaisa ng sa Akin. Nasabi Ko na nang pauna na pagkatapos itatag ang isang huwaran sa lupa sa mga huling araw, Ako ay babalik sa Aking tahanan. Kapag Ako ay nabigyang-kasiyahan ng buong sangkatauhan, matutupad na nila ang Aking mga kinakailangan, at hindi na Ako mangangailangan ng anuman mula sa kanila. Sa halip, Ako at ang sangkatauhan ay magkukwentuhan tungkol sa nakaraan naming mga araw at pagkatapos niyon ay maghihiwalay na kami. Ako ay umaasa na pagkatapos nating maghiwalay, maaaring ipagpatuloy ng mga tao ang Aking “pamana.”Huwag kalilimutan ang tungkol sa mga pagtuturo na Aking ipinagkaloob sa panahon ng Aking buhay, huwag gagawin ang mga bagay na yaon na magdadala ng kahihiyan sa Aking pangalan, at panatilihin ang Aking salita sa isipan. Ako ay umaasa na ang sangkatauhan ay gagawin ang kanilang makakaya upang Ako ay mabigyang-kasiyahan kapag Ako ay nakaalis na. Ako ay umaasa na gagamitin ng sangkatauhan ang Aking salita bilang pundasyon para sa kanilang mga buhay. Huwag Akong biguin dahil ang Aking puso ay palaging nagmamalasakit sa sangkatauhan at Ako ay palaging nakaugnay sa kanila.

2 Minsan ay nagkatipon Kami ng sangkatauhan at tinamasa namin sa lupa ang parehong mga pagpapala na nasa langit. Namuhay Akong kasama ng sangkatauhan at nanahang kasama nila, lagi Akong minahal ng sangkatauhan, at lagi Ko silang minahal; nagkaroon Kami ng pagkaakit para sa isa’t isa. Kapag inaalala Ko ang Aking panahong kasama ng sangkatauhan, naaalala Ko ang aming mga araw na puno ng tawanan at galak, at higit pa, mayroong mga pag-aaway. Gayunpaman, ang pag-ibig sa pagitan namin ay naitatag sa batayang ito at ang aming mga pakikitungo sa isa’t isa ay hindi kailanman naputol. Sa gitna ng aming maraming taon ng ugnayan, ang sangkatauhan ay nakapag-iwan ng malalim na impresyon sa Akin at nabígyan Ko ang sangkatauhan ng maraming bagay na tatamasahin, kung saan ang sangkatauhan ay laging nagpapahayag ng malaking pasasalamat. Ngayon, ang aming pagkikita ay di-tulad noong una; sinong mangungulila sa sandaling ito ng aming paghihiwalay? Ang sangkatauhan ay may malalim na pagkagiliw para sa Akin, at Ako ay may walang-hanggang pag-ibig para sa kanila, ngunit anong maaaring gawin tungkol diyan? Sinong mangangahas na sumalungat sa mga kinakailangan ng Ama sa langit?

3 Ako ay babalik sa Aking tahanan, kung saan Aking tatapusin ang isa pang bahagi ng Aking gawain. Marahil ay magkakaroon pa kami ng pagkakataong magkitang muli. Ang Aking pag-asa ay na ang sangkatauhan ay hindi makadarama ng masyadong pamimighati at na bibigyang-kasiyahan nila Ako sa lupa; ang Aking Espiritu sa langit ay malimit na magkakaloob ng biyaya sa kanila. Hayaang lahat ng masasaklap na bagay na nangyari sa pagitan natin ay sa nakaraan na, hayaang magkaroon lagi ng pag-ibig sa pagitan natin. Napag-ukulan Ko na ang sangkatauhan ng labis na pag-ibig at ang sangkatauhan ay nakapagbayad na ng gayong kabigat na halaga para mahalin Ako. Kaya Ako ay umaasa na pahahalagahan ng sangkatauhan ang natatangi at dalisay na pag-ibig sa pagitan namin upang ang aming pag-ibig ay lalawak hanggang sa buong mundo ng tao at maipasa hanggang sa walang-hanggan. Kapag nagkita tayong muli, hayaang magkaugnay pa rin tayo sa pag-ibig upang ang ating pag-ibig ay magpatuloy hanggang sa kawalang-hanggan at mapuri at masabi ng lahat ng tao. Ito ay magbibigay-kasiyahan sa Akin at Aking ipakikita ang Aking nakangiting mukha sa sangkatauhan. Ako ay umaasa na tatandaan ng tao ang lahat ng Aking naipagkatiwala sa kanila.

Hango sa “Kabanata 47” ng Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 840 Nagdadalamhati ang Diyos dahil sa Kasamaan at Katiwalian ng Sangkatauhan

Sumunod: 844 Ang Diwa ng Diyos ay Hindi Makasarili

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito