Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

719 Ang Magsilbing Isang Hambingan ay Habambuhay na Pagpapala

1 Dahil sa kayo ay nakatira sa kaparehong kaharian ng Diyos, sapagka’t nabubuhay kayong kasama Niya sa lupaing marumi na ito na kayo ay naging Kanyang mga hambingan at nagkamit ng gayong kahanga-hangang kaligtasan. Kung hindi Siya naging tao, sino ang mahahabag sa inyo, at sino ang kakalinga sa inyong mga abang tao? Sino ang magmamalasakit sa inyo? Kung ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi gumawa sa gitna ninyo, hanggang saan ninyo magagawang makamit ang kaligtasang ito na hindi kailanman tinaglay ng sinuman noong una? Kung hindi Ako naging tao upang magmalasakit sa inyo at upang hatulan ang inyong mga kasalanan, hindi ba matagal na panahon na kayong nahulog sa Hades?

2 Kung hindi Ako naging tao upang ibaba ang Aking Sarili sa gitna ninyo, anong karapatan ang matataglay ninyo upang maging isang hambingan para sa matuwid na disposisyon ng Diyos? Hindi ba gumaganap kayo bilang mga hambingan sapagka’t Ako ay naging tao sa gitna ninyo upang makapagkamit kayo ng gayong kadakilang kaligtasan? At hindi ba iyon lubusang dahil sa Ako ay naging tao? Kung hindi sa pakikipamuhay ng Diyos na nagkatawang-tao sa gitna ninyo, magagawa ba ninyong matuklasan na kayo ay nabubuhay sa isang impiyerno sa lupa, na mas malala kaysa sa isang baboy o isang aso? Hindi ba ang paghatol at pagkastigo na inyong natamo ay dahil kayo ay mga hambingan para sa Aking gawain sa katawang-tao?

3 Ang gawain ng pagiging hambingan ay talagang angkop para sa inyo sapagka’t inyong natamo ang pagliligtas ng paghatol ng Diyos dahil dito. Hindi ba ninyo nadarama na pagpapala sa inyong buhay na makaganap kayo bilang isang karapat-dapat na hambingan? Lahat ng inyong ginawa ay ang gawain ng pagiging mga hambingan, nguni’t nagkamit kayo ng kaligtasan na kailanman ay hindi kayo nagkaroon o inisip noong nakaraan. Ang pagiging isang hambingan ay ang inyong tungkulin ngayon, at ang walang hanggang mga pagpapala na inyong matatamasa sa hinaharap ang magiging gantimpala na nararapat sa inyo. Ang kaligtasang inyong natamo ay hindi panandaliang pagkaunawa o kaalaman sa kasalukuyan, nguni’t ito ay higit na dakilang pagpapala, isang walang hanggang pagpapatuloy ng buhay.

Hango sa “Paano Namumunga ang Ikalawang Hakbang ng Gawain ng Panlulupig” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Tahaking Mabuti ang Huling Bahagi ng Landas

Sumunod:Pasalamatan ang Diyos sa Pagliligtas sa Atin

Baka Gusto Mo Rin