719 Ang Magsilbing Isang Hambingan ay Habambuhay na Pagpapala

Kayo'y nakatira ng Diyos

sa iisang mundo't maruming lupain,

kayo'y Kanyang naging hambingan, nailigtas.

Kung 'di Siya naging tao,

sino'ng maaawa sa inyo?

Sino'ng kakalinga sa inyong abang tao?

Sino'ng mag-aaruga sa inyo?

Kung nagkatawang-taong Diyos

'di gumagawa sa inyo,

kailan makukuha'ng kaligtasang

'di nakamtan ng sinuman?

Kung Diyos ay 'di nagkatawang-tao

upang kayo'y alagaa't hatulan,

'di kaya'y matagal na kayong nahulog sa Hades?

Pagiging hambinga'y gawaing angkop sa inyo;

kaligtasan ng paghatol ng Diyos natamo dahil dito.

'Di niyo ba nakikitang isang biyaya'ng

maging tunay na hambingan?

Kayo'y hambingan lang

ngunit nakamit kaligtasang noo'y hindi.

Kung Diyos hindi naging tao,

nagpakumbaba sa inyo,

may karapatan ba kayong maging hambingan para

sa katuwiran Niya?

'Di ba kayo'y mga hambingan dahil Diyos naging tao

upang kayo ay maligtas?

Kayo'y nailigtas dahil naging tao ang Diyos.

Kung 'di sa pakikipamuhay ng Diyos sa inyo,

makikita niyo bang buhay niyo'y mala-impyerno,

masahol pa sa baboy at aso?

'di ba'ng paghatol at pagkastigong

natamo ninyo'y

dahil kayo'y mga hambingan

sa Kanyang gawain sa katawang-tao?

Pagiging hambinga'y gawaing angkop sa inyo;

kaligtasan ng paghatol ng Diyos

natamo dahil dito.

'Di niyo ba nakikitang isang biyaya'ng

maging tunay na hambingan?

Kayo'y hambingan lang

ngunit nakamit kaligtasang noo'y hindi.

Tungkulin n'yong maging hambingan ngayon,

at walang hanggang biyayang naghihintay

magiging gantimpala ninyo.

'Di panandaliang dunong inyong makukuha,

ngunit mas malaking biyaya,

isang walang hanggang pagpapatuloy ng buhay.

Pagiging hambinga'y gawaing angkop sa inyo;

kaligtasan ng paghatol ng Diyos

natamo dahil dito.

'Di niyo ba nakikitang isang biyaya'ng

maging tunay na hambingan?

Kayo'y hambingan lang

ngunit nakamit kaligtasang noo'y hindi.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 717 Inaasahan ng Diyos na Matamo ng mga Tao ang Maningning na Daan

Sumunod: 720 Pasalamatan ang Diyos sa Pagliligtas sa Atin

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito