Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

939 Hanapin Mo ang Katotohanan Upang Malutas ang Mga Paghihirap Mo

1 Kung nais mong isagawa ang katotohanan, at kung nais mo itong maunawaan, dapat mo munang maunawaan ang diwa ng mga paghihirap na kinakaharap mo at ang mga bagay na nangyayari sa paligid mo, pati na rin kung anong aspeto ng katotohanan ang nauugnay sa mga ito. Pagkatapos noon, dapat mong hanapin ang katotohanan base sa mga aktwal mong paghihirap. Sa ganoong paraan, habang unti-unti kang nagkakamit ng karanasan, magagawa mong makita ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, pati na rin kung ano ang nais Niyang gawin at ang mga resulta na nais Niyang makamit sa iyo.

2 Kung sinusukat mo lang ang sarili mo kumpara sa katotohanan ng salita ng Diyos habang kumakain at umiinom ng salita ng Diyos sa mga pagpupulong, o habang ginagampanan ang tungkulin mo, at kung nararamdaman mong ang mga bagay na madalas nangyayari sa buhay mo ay walang kaugnayan sa pananampalataya mo o sa katotohanan, at kung nararamdaman mong kaya mong pakitunguhan ang mga ito at pagkatapos ginagawa mo ang gayon ayon sa pilosopiya mo sa buhay, hindi mo makakamit ang katotohanan kailanman, at hindi mo mauunawaan kailanman kung ano talagang nais makamit ng Diyos sa iyo o kung anong mga resulta ang nais Niyang matamo.

3 Isang mahabang proseso ang paghahabol sa katotohanan. Mayroong simpleng panig dito, at mayroon ding komplikadong panig. Sa madaling salita, dapat nating hanapin ang katotohanan at isagawa at maranasan ang salita ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa paligid natin; sa sandaling simulan mo itong gawin, lalo’t lalo mong makikita kung gaano karaming katotohanan ang dapat mong kamtin at habulin sa paniniwala mo sa Diyos, at na ang katotohanan ay napakatotoo at ang katotohanan ang buhay.

Hango sa “Ang Kahalagahan at ang Landas ng Paghahabol sa Katotohanan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Dapat Mong Tanggapin ang Pagsisiyasat ng Diyos sa Lahat ng Bagay

Sumunod:Dapat Mong Hanapin ang Kalooban ng Diyos Kapag Tinatamaan ng Sakit

Baka Gusto Mo Rin