Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

145 Ipinapanganak na Muli ang Mga Banal sa Buong Mga Kapanahunan

Saliw: Ipinapanganak na muli ang mga banal sa buong mga kapanahunan! Ipinapanganak na muli ang mga banal sa buong mga kapanahunan!

1 Kapag iniisip ang paghihirap at pagkakakulong ng mga banal sa buong mga kapanahunan, hindi natin mapigilang umiyak. Nagdusa sila ng bawa’t uri ng pag-uusig at pasakit sa piling ng mga tao, niyurakan sila at siniraan. Nagtiis sila ng pasakit at kahihiyan nang ilang salinlahi, napakaraming suntok, napakaraming hagupit ng latigo, napakaraming pagwasak at pagpapahirap, pati mga pagbato at pagpatay. Napakaraming taon sa kadiliman, nang walang sikat ng araw.

2 Sumisikat ang Araw ng katuwiran mula sa Silangan. Nagniningning ito sa buong kalawakan, ang lahat ay dagliang napapanibago, at binabago. Kumakalat ang isang bagong aura sa lupa. Dumarating tayo sa mabuting lupain ng Canaan, puno ng saya ang ating mga puso at hindi na tayo nag-aalala. Isang sariwang bango ang lumalaganap sa buong mundo, pumapailanglang ito sa ating mga puso. Napupuno ang mga puso natin ng natatanging galak, na para bang nasa ikatlong langit tayo. Natitikman natin ang tamis ng mga salita ng Diyos, nakakamit natin ang pagkagiliw ng Diyos, may malaking kasiyahan sa ating mga puso. Ang mga puso natin ay lalaging sa Diyos, Siya ang Hari ng ating mga puso, Siya ang Hari ng ating mga puso.

3 Naipahayag na ni Cristo ng mga huling araw ang katotohanan, nadala na Niya ang daan ng buhay na walang hanggan. Hinahatulan tayo, pinipino tayo, dinadalisay tayo, at binabago tayo ng Kanyang mga salita. Nagdusa na tayo ng daan-daang pagsubok at pagpipino, at nasumpungan ang katamisan sa pasakit. Naging buhay na natin ang salita ng Diyos, at nabubuhay tayo nang panibago. Nililinis tayo ng Diyos, pinapalaya mula sa katiwalian ni Satanas, malaya ang mga puso natin nang higit kaysa rati. Nakamit na natin ang pagliligtas ng Diyos, at ipinapanganak na muli mula sa kamatayan. Nailigtas na tayo ng Makapangyarihang Diyos, ipinapanganak tayong muli, ipinapanganak tayong muli.

Sinundan:Ipinapangako Ko ang Buhay Ko sa Pagsunod kay Cristo

Sumunod:Sa Pamamagitan ng Paghihirap, Pinalalakas ang Pagmamahal Ko sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin