Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao

Bilis

Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao

I

Sangkatauha'y nilikha ng Diyos,

nilagay sa lupa't pinangunahan hanggang kasalukuyan.

Nagsilbi S'yang handog sa kasalanan

at dahil dito niligtas N'ya ang tao.

Sa huli'y dapat pa rin N'yang lupigin,

ipanumbalik sa dating kalagayan ang tao.

Mula sa simula ito ang gawaing ginagawa Niya.

Kaharian N'ya'y Kanyang itatatag,

ipanunumbalik awtoridad N'ya sa lupa

pati kalagayan ng tao.

Ipanunumbalik N'ya awtoridad N'ya

sa lahat ng nilalang N'ya.

II

Ginawang tiwali ni Satanas, puso ng tao'y nawala,

pusong may takot sa Diyos,

at nawala tungkulin na dapat taglay

ng nilalang ng Diyos mula sa simula.

S'ya'y naging kaaway ng Diyos,

namuhay sa ilalim ng utos at sakop ni Satanas.

Nawala ng Diyos pagsunod at takot ng tao,

at Kanyang gawai'y 'di na magagawa sa kanila.

Kaharian N'ya'y Kanyang itatatag,

ipanunumbalik awtoridad N'ya sa lupa

pati kalagayan ng tao.

Ipanunumbalik N'ya awtoridad N'ya

sa lahat ng nilalang N'ya.

III

Tao'y nilikha ng Diyos at dapat sambahin ang Diyos.

Ngunit tumalikod s'ya sa Diyos at sumamba kay Satanas.

Tao'y nilikha ng Diyos at dapat sambahin ang Diyos.

Ngunit tumalikod s'ya sa Diyos at sumamba kay Satanas.

IV

Naging idolo si Satanas sa puso ng tao,

habang katayuan ng Diyos sa tao'y nawala,

na ibig sabihi'y nawala sa tao

kahulugan ng paglikha sa kanya.

Upang mapanumbalik kahulugan na 'to,

tao'y dapat bumalik sa original n'yang kondisyon.

Dapat alisin ng Diyos tiwaling disposisyon ng tao.

Kaharian N'ya'y Kanyang itatatag,

ipanunumbalik Kanyang awtoridad sa lupa.

Kaharian N'ya'y Kanyang itatatag,

ipanunumbalik Kanyang awtoridad sa lupa.

Kaharian N'ya'y Kanyang itatatag,

ipanunumbalik awtoridad N'ya sa lupa

pati kalagayan ng tao.

Ipanunumbalik N'ya awtoridad N'ya

sa lahat ng nilalang N'ya.

V

Upang bawiin ang tao kay Satanas,

kailangang iligtas ng Diyos ang tao,

iligtas mula sa kasalanan.

Doon lamang unti-unti N'yang mapapanumbalik

orihinal na tungkulin ng tao,

at sa huli'y mapanumbalik ang Kanyang kaharian.

Mga anak ng pagsuway ay pupuksain,

upang pahintulutan ang tao

na mas mapabuti ang pagsamba sa Diyos

at mabuhay ng mas maayos dito sa lupa.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Paghatol at Pagkastigo ng Diyos ay Upang Iligtas ang Tao

Sumunod:Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil

Baka Gusto Mo Rin