963 Ang Pagninilay sa Sarili Mo sa Ganitong Paraan ay Mahalaga

1 Ang susi sa pagmumuni-muni-sa-sarili at pagkilala sa iyong sarili ay ito: Mas nararamdaman mong nakagawa ka ng mabuti sa ilang tukoy na larangan o nagawa ang tama, at mas naiisip mong nabibigyang-kasiyahan mo ang kalooban ng Diyos o karapat-dapat kang magmalaki sa ilang aspeto, kung gayon mas karapat-dapat para sa iyo na kilalanin ang iyong sarili sa mga larangang iyon at mas karapat-dapat para sa iyo na saliksikin pang mabuti ang mga iyon para makita kung anong mga karumihan ang naroon sa iyo, at kung anong mga bagay sa iyo ang hindi makakapagbigay-kasiyahan sa kalooban ng Diyos. Gawin nating halimbawa si Pablo. Si Pablo ay lubhang maalam na tao, at dumanas ng maraming paghihirap sa pangangaral. Maraming tao ang nagmamahal sa kanya. Dahil dito, inisip na agad ni Pablo na may nakalaan ng putong o korona para sa kanya. Ito ang nag-udyok sa kanya na lalo pang tahakin ang maling landas, hanggang sa bandang huli ay pinarusahan siya Ng Diyos.

2 Hindi nagtuon si Pablo sa paghahanap ng katotohanan sa mga salita ng Panginoong Jesus; ang pinaniwalan lamang niya ay ang kanyang sariling mga paniniwala at palagay. Inakala niya na hangga’t gumagawa siya ng ilang mabubuting bagay at nagpapakita ng magandang asal, siya ay pupurihin at gagantimpalaan ng Diyos. Sa huli, ang kanyang sariling mga paniniwala at palagay ang bumulag ng kanyang espiritu at palagay at natakpan ang tunay niyang mukha. Ang kuwentong ito tungkol kay Pablo ay nagsisilbing babala para sa lahat ng nananalig sa Diyos, na tuwing nadarama natin na may nagawa tayong talagang maganda, o naniniwala tayo na talagang likas tayong matalino sa ilang aspeto, o iniisip natin na hindi natin kailangang magbago o mapangaralan sa ilang aspeto, dapat nating sikaping magbulay-bulay at kilalanin ang ating sarili sa aspetong iyon; napakahalaga nito. Ito ay dahil talagang hindi mo pa natutuklasan, napapansin, o nasusuri ang mga aspeto ng iyong sarili kung saan iniisip mo na maganda ang iyong nagawa, para makita kung talagang mayroon o walang anuman doon na kumakalaban sa Diyos.

3 Ang bawat galaw mo, ang lahat ng ginagawa mo, ang direksyon kung saan mo ito ginagawa, at kung ano ang mga layunin mo ay, sa katunayan, natukoy na ng mga ideya at pananaw mo. Mahusay nang nakapagbalatkayo ang ibang tao, at hindi halatang nilalabanan nila ang Diyos sa anumang paraan. Ni hindi sila nagpapahayag ng anumang pagkalaban sa Diyos. Subalit, kinamumuhian at kinagagalitan ng Diyos ang mga bagay na malalim na nakatanim sa isip ng tao. Ito ang nais na ilantad ng Diyos at ang dapat nating maunawaan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Diyos na mas lalo mong nararamdamang maayos ang kalagayan mo sa isang bagay, mas kapaki-pakinabang para sa iyong kilalanin ang sarili mo sa bagay na iyon, at mas lalo mong dapat hanapin sa gayon ang katotohanan. Pagkatapos noon ka lang madadalisay at mapeperpekto ng Diyos.

Hango sa “Nakikilala Mo ang Iyong Sarili sa Pamamagitan Lamang ng Pagkilala sa Iyong Mga Lisyang Pananaw” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 962 Paano Maunawaan ang Kalikasan ng Tao

Sumunod: 964 Unawain ang Iyong Sarili Ayon sa mga Salita ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito