Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

170 Lubhang Makabuluhan ang Paghahanap sa Katotohanan

1

Ang mga tao ay lubhang nagawang tiwali ni Satanas, hindi sila mukhang tao.

Kayabangan, panloloko, kasakiman, kawalan ng dangal—lahat ng ito’y mukha ni Satanas.

Dahil ang mga tao ay may pagkatao ni Satanas, kailangan silang tumanggap ng paghatol ng Diyos.

Kapag natamo nila ang katotohanan at buhay, saka lamang magbabago ang kanilang disposisyon.

Pananalig sa Diyos at pagsunod sa Kanyang gawain ang batas ng Langit at prinsipyo sa lupa.

Pagmamahal sa katotohanan ang susi sa pagpasok sa buhay.

Ang pagpasok sa realidad ay sa pamamagitan lamang ng pag-unawa at pagsasagawa ng katotohanan.

Kapag nananalig ang mga tao sa Diyos, ang kakayahang mahalin at sundin ang Diyos ang pinakamahalaga.

2

Lahat ng salitang ipinahayag ni Cristo ay katotohanan at buhay.

Ang pagsasagawa at pagdanas ng mga salita ng Diyos ay batayan ng pananampalataya sa Diyos.

Sa pagdanas ng paghatol ng mga salita ng Diyos, nakikilala ko ang aking sarili.

Ang paghatol, mga pagsubok, at pagpipino ay nililinis ang aking katiwalian.

Ginagantimpalaan ng Diyos ang mabuti at pinarurusahan ang masama; ipinapakita niyan na Siya’y matuwid at banal.

Ang mawalan ng realidad ng katotohanan ay ang mabiktima ng kalamidad.

Kaylaking kahangalan at pagkabulag ang hindi tanggapin ang paghatol ng mga salita ng Diyos.

Kung matanto ito, kapag pinarusahan at nasa bingit ng kamatayan, huli na ang lahat.

3

Ang Cristo ng mga huling araw ang naghahatid ng daan tungo sa buhay na walang hanggan.

Ang kahalagahan at kabuluhan ng katotohanan ay hindi maaarok ng lahat.

Hindi matatamo ang buhay nang hindi dinaranas ang paghatol at pagkastigo ng Diyos.

Ang makabuluhang buhay ay nagmumula sa pagsampalataya sa Diyos, at pagsisikap na matamo ang katotohanan at buhay.

Ang tunay na buhay ng tao ay sa pamamagitan lamang ng pagtatamo ng katotohanan.

Ang Diyos ang nagpapasiya sa hantungan ng mga tao batay sa kung taglay nila ang katotohanan.

Ang mga kilos ng Diyos ay lubos na matuwid, at hindi dapat pagdudahan ng tao.

Lilipulin ng malaking kalamidad ang lahat ng kay Satanas.

Yaong mga nagtamo ng katotohanan ay mananatili sa kaharian ng Diyos magpakailanman.

Sinundan:Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos

Sumunod:Hindi Ako Titigil Hanggang Makamit Ko ang Katotohanan

Baka Gusto Mo Rin