Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan

Bilis

Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan

I

Tunay na daan ay ipinapakita

ng anong mga pangunahing prinsipyo?

Tingnan kung Espiritu'y gumagawa,

kung katotohana'y inihahayag;

tingnan kung sinong pinatotohana't

anong dulot nito sa'yo.

Paniniwala sa Diyos ay sa Espiritu din.

Pananalig sa naging-taong Diyos ay pananalig na

Siyang kumakatawan sa Espiritu ng Diyos,

Siyang Espiritu ng Diyos

na kumukuha sa anyo ng katawang-tao,

Siya ang Salita na ngayo'y naging katawang-tao na.

II

Dapat ding tingnan mo kung katotohana'y nasa daang ito.

Katotohanan, na normal na disposisyon ng buhay ng tao,

normal na katinuan, kabatiran, karunungan

at pangunahing kaalaman ng pagiging tao.

Katotohanan, na inilaan ng Diyos para sa tao mula pa sa paglikha.

Ang daan ba ay tungo sa normal na buhay?

Katotohanan ba nito'y hiling sa tao

na ipamuhay ang normal na pagkatao?

Praktikal ba at napapanahon?

Kung may katotohanan sa daang ito,

magiging tunay ang karanasan ng tao,

pagkatao't katinuan nila'y magiging ganap,

espirituwal at pisikal na buhay nila ay magiging mas maayos,

mga emosyon nila'y mas normal.

III

May isa pang tuntunin para matukoy ang daang tunay.

Napalago ba ng daang ito ang kaalaman ng tao sa Diyos?

Dapat pukawin ng katotohanan ang pag-ibig sa Diyos

sa puso ng tao

at mas ilapit ang tao sa presensya N'ya.

Reyalidad ang dulot ng katotohanan,

nagbibigay ng mga panustos ng buhay.

Hanapin ang mga prinsipyong ito at

hanapin ang daang tunay, ang daang tunay.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin

Sumunod:Paano Mo Dapat Salubungin ang Pagbabalik ni Cristo ng mga Huling Araw?

Baka Gusto Mo Rin