Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos

Bilis

Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos

I

Dinala tayo sa harap ng Diyos.

Kinakai't iniinom natin mga salita N'ya.

Nililiwanag ng Banal na Espiritu,

nauunawaan natin ang katotohanang winiwika ng Diyos.

Mga ritwal ng relihiyon,

naiwawaksi natin, lahat ng 'yong mga tanikala.

Di gapos ng tuntunin, pinalaya puso natin.

At napakasaya natin, nabubuhay sa liwanag ng Diyos.

Napakasaya, nabubuhay sa liwanag ng Diyos.

Pasasalamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos,

na naghahayag ng katotohanan sa buong sangkatauhan.

Pasasalamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos,

may paraan tayo upang magbago,

at natatapos malabo nating pananampalataya.

Umaawit tayo ng papuri, o~

II

Sinusunod nating mabuti ang Diyos,

pagsasanay ng kaharian ating tinatanggap.

Ang paghatol ng Diyos ay tulad ng espada,

sa mga iniisip natin ay naghahantad.

Kayabangan, pagka-makasarili,

at pagkukunwari ay hindi naitatago.

Tsaka ko lang nakikita ang totoo.

Napahiya ako'y nagpapatirapa sa Diyos.

Pasasalamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos,

na naghahayag ng katotohanan sa buong sangkatauhan.

Pasasalamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos,

tayo'y harapan sa Diyos, sa galak N'ya tayo ay nagagalak.

Pasasalamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos.

Ikaw ay banal, Ikaw ay matuwid, o~

Ang hangad ko'y isagawa ang katotohanan

talikdan ang laman, upang isilang muli, aliwin ang 'Yong puso.

Pasasalamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos,

Totoong nakapagliligtas sa akin 'Yong paghatol.

Pasasalamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos,

disposisyon ko'y nagbabago.

Dahil sa Iyo, ako'y pinagpala, o ako'y pinagpala.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Sinundan:Panahon

Sumunod:Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos