Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

36 Purihin ang Pagbabalik ng Diyos sa Sion

Maluwalhati ang Makapangyarihang Diyos!

Dumarating Siya sa Silangan bilang katawang-tao.

Binibigkas Niya ang katotohanan, hinahatulan ang sangkatauhan,

at dinadala Niya ang buhay na walang hanggan.

Sumasabog ang salita ng Diyos gaya ng kidlat.

Kumikislap ito papuntang Kanluran.

Nakikita ng mga tao ang pag-asa sa kadiliman,

pagka’t dumating na sa lupa ang Diyos.

Nakamit na ng Makapangyarihang Diyos ang kaharian Niya,

dumating na Siya sa lupa.

Nakamit na ng Makapangyarihang Diyos ang kaharian Niya,

Nagawa na Niyang ganap ang dakilang gawain Niya.

Nagdiriwang ang mundo, pinupuri Siya ng lahat ng tao.

Umaalingawngaw ang mga tinig nila sa buong sansinukob.

Nakamit na Niya ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos!

Nagbalik na Siya sa Sion. Purihin ang Diyos!

Nagdiriwang ang mundo, pinupuri Siya ng lahat ng tao.

Umaalingawngaw ang mga tinig nila sa buong sansinukob.

Nakamit na Niya ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos!

Nagbalik na Siya sa Sion. Purihin ang Diyos!

Maluwalhati ang Makapangyarihang Diyos!

Maringal at matuwid Siya.

May dakilang kapangyarihan ang mga salita ng Diyos,

nililinis at inililigtas nila ang bayan Niya.

Tinatalo ng Diyos si Satanas gamit ang mga salita Niya,

gumagawa ng isang pangkat ng mga mananagumpay.

Lumuluhod kami upang sambahin ang Diyos,

nagtataas at nagpupuri ang mga tinig namin.

Nakamit na ng Makapangyarihang Diyos ang kaharian Niya,

dumating na Siya sa lupa.

Nakamit na ng Makapangyarihang Diyos ang kaharian Niya,

Nagawa na Niyang ganap ang dakilang gawain Niya.

Nagdiriwang ang mundo, pinupuri Siya ng lahat ng tao.

Umaalingawngaw ang mga tinig nila sa buong sansinukob.

Nakamit na Niya ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos!

Nagbalik na Siya sa Sion. Purihin ang Diyos!

Nagdiriwang ang mundo, pinupuri Siya ng lahat ng tao.

Umaalingawngaw ang mga tinig nila sa buong sansinukob.

Nakamit na Niya ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos!

Nagbalik na Siya sa Sion. Purihin ang Diyos!

Maluwalhati ang Makapangyarihang Diyos!

Namumuno bilang hari sa lupa ang salita Niya.

Winawasak ng mga sakuna ang masasamang tao.

Tinutupad ng mga salita ng Diyos ang lahat.

Nagdiriwang ang mundo, pinupuri Siya ng lahat ng tao.

Umaalingawngaw ang mga tinig nila sa buong sansinukob.

Nakamit na Niya ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos!

Nagbalik na Siya sa Sion. Purihin ang Diyos!

Nagdiriwang ang mundo, pinupuri Siya ng lahat ng tao.

Umaalingawngaw ang mga tinig nila sa buong sansinukob.

Nakamit na Niya ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos!

Nagbalik na Siya sa Sion. Purihin ang Diyos!

Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos!

Sinundan:Nagpupuri't Umaawit Tayo sa Diyos

Sumunod:Pag-ibig sa Diyos Laging Awitin

Baka Gusto Mo Rin