155 Ipinapangako Ko na Habambuhay Kong Susundan nang Tapat ang Diyos

1

Inaresto at inusig ako ng CCP sa pagpapatotoo sa Diyos.

Nabitag sa isang pugad ng demonyo, nakahandusay ako sa malamig na sahig.

Ginamit nila ang lahat ng klaseng instrumento para pahirapan ang aking mahinang katawan.

Dahil pinahiya ako ng mga demonyo, mas gusto ko pang mamatay kaysa mabuhay.

Maraming beses akong nanghina, humikbi ako sa sakit,

Maraming beses akong pinahirapan, dumaing ako sa sakit.

Nilukob ako ng sakit at kawalang-pag-asa, lumuha ang puso ko.

Hindi ko masabi kung kailan magwawakas ang pahirap at pagdurusang ito.

Maraming beses akong nanalangin sa Diyos sa dilim ng gabi.

Pinatatag ng mga salita ng Diyos ang aking pananampalataya.

2

Naisip ko ang napakagandang panahong ginugol ko sa piling ng Diyos.

Naalala ko ang masayang panahong iyon.

Paano ko malilimutan ang pangakong binitawan ko noon,

na maging matagumpay na patunay at ibalita ang lakas ng mga tao ng Diyos?

Kahit hindi pa inaalis sa akin ang sakit na ito, kundi nagpapatuloy,

kahit patuloy na umiihip ang hangin at biglang dumating ang bagyo,

kahit mamatay ako pagkagising ko,

hayaang hugasan ng dugong dumadaloy mula sa akin ang aking makapigil-hiningang takot.

May determinasyon akong kumanta ng awit ng tagumpay para purihin ang Diyos,

at malakas na nagpatotoo upang luwalhatiin ang banal na pangalan ng Diyos.

3

Sa mga pagsubok at pagdurusa, nagising ako sa wakas.

Nakikita ko na kasuklam-suklam, malupit at masama si Satanas.

Nag-aapoy ang galit sa puso ko.

Ipinapangako ko na habambuhay kong tatalikuran ang malaking pulang dragon at magpapatotoo sa Diyos.

Karangalan kong magawang sundan ngayon ang Cristo ng mga huling araw.

Ang liwanag at panandaliang hirap ay para sa walang-kapantay na kaluwalhatian.

Sa salita ng Diyos sa aking tabi, hindi ko na madarama ang pag-iisa o takot.

Sa paggabay ng Diyos sa pagdurusa, mahinahon akong magpapatuloy.

Sa mga pagsubok at pagdurusa, puspos ako ng pananampalataya.

Ipinapangako ko na habambuhay kong susundan si Cristo hanggang wakas.

Sinundan: 154 Isang Pasyang Walang Pagsisisi

Sumunod: 156 Tawag ng Kaluluwa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito