292 Ang Mga Tao ng Kaharian ng Langit

Sabi ng Panginoon, Magsisi,

dahil malapit na ang kaharian ng langit.

Narito na ang Diyos sa mga huling araw,

narito sa atin ang kaharian.

Oo, ang kaharian ng langit,

lumitaw na ang kaharian ni Cristo sa lupa.

I

Dinidinig ng matatalinong dalaga ang tinig ng Diyos

at humaharap sa Kanyang luklukan.

Tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos,

tumatanggap ng katotohanan,

dumadalo sa piging ng Cordero.

Paghatol, mga paghahayag ng salita ng Diyos

ipinapakita ang aking likas na pagkatao.

Manloloko't di-makatao,

hindi ako akmang mabuhay sa Kanyang harapan.

II

Paghatol ni Cristo, nililinis ang katiwalian ko.

Hinahantad puso ko sa Diyos at walang balakid.

Mahal ko ang Diyos, maayos ako sa tungkulin ko,

tanggap ko pagsusuri ng Diyos.

Nananampalataya para lang katotohana'y matamo

at mabuhay bilang tao.

Ang matatapat na taong mahal ang Diyos,

ay mga tao ng kaharian ng langit.

Kaharian ni Cristo'y langit, tahanan ng matapat na tao.

Mamahalin ko ang Diyos magpakailanman!

III

Planong matamo ang sarili kong pagpapala

ay masama't kawalanghiyaan.

Matapat ang taong matuwid at kagalang-galang.

Lahat ibibigay nila, gagamitin ang sarili para sa Diyos,

para pagmamahal Niya'y gantihan.

Matatapat na tao'y nagsisising tunay

at ipinamumuhay ang katotohanan.

IV

Nabubuhay para gawin lamang ang kalooban ng Diyos,

walang reklamo't panghihinayang,

natututo silang matakot sa Diyos,

layuan ang kasamaan at mamuhay sa harap ng Diyos.

Kaya sa lahat ng pag-uusig, paghihirap, at pagsubok,

nagpapatotoo pa rin sila upang luwalhatiin Siya.

Ang matatapat na taong mahal ang Diyos,

ay mga tao ng kaharian ng langit.

Kaharian ni Cristo'y langit, tahanan ng matapat na tao.

Mamahalin ko ang Diyos magpakailanman!

Sinundan: 291 Naghahanap ng mga Kapalagayang-loob

Sumunod: 293 Isang Panaghoy para sa Kalunos-lunos na Mundo

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

102 Tularan ang Panginoong Jesus

ITinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos,ang pagtubos sa lahat ng taosa paglalagak sa Diyos ng alalahanin N'ya,nang walang pansariling layunin...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito